پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه تغذیه سال 96

تعداد بازدید: 840
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه تغذیه سال 96

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه،​ دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع صبحانه، ناهار، شام، مورد نیاز دانشگاه را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1080000000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/5/14 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس اتوبان تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

شرایط شرکت درمناقصه تغذیه دانشگاه شاهد

قرارداد خرید مواد

قرارداد طبخ و توزیع غذا


شماره تماس : 51215159-51215160