پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

​آگهی مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی–الکتریکی و آسانسورها

تعداد بازدید: 606
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
​آگهی مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی–الکتریکی و آسانسورها

به گزارش «روابط عمومی»، دانشگاه شاهد در نظر دارد تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات مکانیکی–الکتریکی و آسانسورهای خود را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 660000000 ريال می باشد . بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 96/7/11 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهران–قم، روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

96_07_04_sharayet01.pdf شرایط شرکت درمناقصه تعمیر و نگهداری تأسیسات پردیس اصلی و مراکز سطح شهردانشگاه شاهد

96_07_04_gharardad02.pdfقرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات پردیس اصلی و مراکز سطح شهر دانشگاه شاهد


شماره تماس : 51215159- 51215163