پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

​آگهی مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف

تعداد بازدید: 1720
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
​آگهی مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف
Untitled 2
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف خود را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1800000000ريال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 29/3/95 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس اتوبان تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.