پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه انتشارات، تغذیه و ایاب ذهاب کارمندی و دانشجویی

تعداد بازدید: 693
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه انتشارات، تغذیه و ایاب ذهاب کارمندی و دانشجویی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام سرویسهای ایاب و ذهاب کارمندی و دانشجویی خود را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1/000/050/000 ريال می باشد. 


بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/4/26 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهرانقم، روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 

شماره تماس : 51215159-51215163  ​

شرایط شرکت در مناقصه ایاب و ذهاب دانشگاه.pdfشرایط شرکت در مناقصه ایاب و ذهاب دانشگاه.pdf

فرم قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویی.pdfفرم قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویی.pdf

فرم قرارداد ایاب و ذهاب طرح جامع.pdfفرم قرارداد ایاب و ذهاب طرح جامع.pdf


همچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشگاه را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1/000/550/000 ريال می باشد. 

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  97/4/26 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس اتوبان تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  51215160-51215163

شرایط شرکت در مناقصه تغذیه.pdfشرایط شرکت در مناقصه تغذیه.pdf

فرم قرارداد خرید مواد.pdfفرم قرارداد خرید مواد.pdf

 فرم قرارداد طبخ و توزیع غذا.pdfفرم قرارداد طبخ و توزیع غذا.pdf
همچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد بهره برداری از بخش انتشارات خود را از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 190/000/000 ريال می باشد.


بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/4/26 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه  تهرانقم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  51215160 -51215163

شرایط شرکت در مناقصه انتشارات97.pdfشرایط شرکت در مناقصه انتشارات97.pdf

فرم قرارداد چاپ و تکثیر دانشگاه.pdfفرم قرارداد چاپ و تکثیر دانشگاه.pdf
 مخاطبین محترم می توانید اخبار دانشگاه شاهد را در پیام رسان سروش​ و صفحه اختصاصی دانشگاه در آپارات​ دنبال نمایید.​​​​​​​​​​