پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مزایده بخش رادیولوژی درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه

تعداد بازدید: 1214
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مزایده بخش رادیولوژی درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد بهره برداری از بخش رادیولوژی درمانگاه تخصصی دندانپزشکی شهید منتظری را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 


تضمین شرکت در مزایده 220/000/000ريال می باشد.


بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه  95/12/09 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس: ابتدای آزاد راه تهران – قم، روبروی حرم مطهرحضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  51215159-51215163​ 


شرایط رادیولوژی.pdfشرایط رادیولوژی.pdfقرارداد رادیولوژی.pdfقرارداد رادیولوژی.pdf