پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مزایده اجاره بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 1505
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مزایده اجاره بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی
 به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد اجاره بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.

تضمین شرکت در مزایده 135000000 ريال (صد و سی و پنج میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 95/03/04 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهران- قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

شماره تماس : 51213550 -51213079

شرایط شرکت در مزایده اجاره بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

قرارداد اجارة بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)

 
​​