پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت عملیات احداث برخی از ساختمان های اداری، آموزشی و خوابگاهی

تعداد بازدید: 1085
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت عملیات احداث برخی از ساختمان های اداری، آموزشی و خوابگاهی
به گزارش «روابط عمومی»، دانشگاه شاهد در نظر دارد اجرای عملیات ساختمانی با اطلاعات عمومی ذیل را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

• عنوان عملیات: احداث برخی از ساختمان های اداری و آموزشی و خوابگاهی دانشگاه شاهد به شرح و برآورد هزینه ذیل:

• برآورد هزینه اجرا بر اساس فهارس بهای پایه سال 97 به تفکیک ساختمانها:
1. ساختمان آموزشی مجموعه پزشکی با برآورد تقریبی 100 میلیارد ريال
2. دانشکده پرستاری و طب سنتی مجموعه پزشکی با برآورد تقریبی 140 میلیارد ريال
3. کتابخانه مرکزی با برآورد تقریبی 90 میلیارد ريال
4. ساختمان اساتید با برآورد تقریبی 180 میلیارد ريال
5. خوابگاه دختران با برآورد تقریبی 320 میلیارد ريال

• حداقل رتبه مورد نیاز: رتبه 3 ابنیه و رتبه 4 تأسیسات و تجهیزات (سراسری)

• محل اجرای کار: روبروی حرم حضرت امام (ره) ، دانشگاه شاهد

• اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 در ساعات اداری با ارائه معرفی نامه قابل دریافت است.

• نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، ابتدای اتوبان خلیج فارس، روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)، ساختمان مرکزی دانشگاه شاهد، طبقه اول، اداره کل تدارکات- شماره تماس 51215160- 51215163 تلفن دفتر فنی : 51215264

• آخرین مهلت تسلیم مدارک، ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/4/30 می باشد.