پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی تجدید مناقصه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 4175
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی تجدید مناقصه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی
<span style="font-family: 'b nazanin';">Untitled 1</span>

دانشگاه شاهد در نظر دارد ارائه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 275000000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/12/10 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران ، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، دفتر مدیریت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) مراجعه نمایند.


شماره تماس دفتر مدیریت : 88966860

94_12_03_form03.pdfفرم قرارداد خدمات پرستاری، اطاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی

94_12_03_sharayet.pdf شرایط شرکت در مناقصه خدمات پرستاری، اطاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

 

​​​