پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی تجدید مناقصات انتشارات و تغذیه دانشگاه

تعداد بازدید: 499
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی تجدید مناقصات انتشارات و تغذیه دانشگاه
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد بهره برداری از بخش انتشارات خود را از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 190/000/000 ريال می باشد.

بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه  تهرانقم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

شماره تماس :  51215160​ 


شرایط شرکت در مناقصه انتشارات.pdfشرایط شرکت در مناقصه انتشارات.pdf

قرارداد چاپ و تکثیر دانشگاه.pdfقرارداد چاپ و تکثیر دانشگاه.pdfهمچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشگاه را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1/550/000/000 ريال می باشد. 

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  97/5/17 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس اتوبان تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

شماره تماس :  51215160


شرایط شرکت در منقاصه تغذیه.pdfشرایط شرکت در منقاصه تغذیه.pdf

قرارداد طبخ و توزیع غذا.pdfقرارداد طبخ و توزیع غذا.pdf

قرارداد خرید مواد.pdfقرارداد خرید مواد.pdf

دعوت نامه مدیر عامل شرکت.pdfدعوت نامه مدیر عامل شرکت.pdf
 مخاطبین محترم می توانید اخبار دانشگاه شاهد را در پیام رسان سروش​ و صفحه اختصاصی دانشگاه در آپارات​ دنبال نمایید.​​​​​​​​​​

​​​