پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی تجدید مزایده اجاره داروخانه بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 195
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی تجدید مزایده اجاره داروخانه بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد اجاره داروخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.تضمین شرکت در مزایده 780/000/000 ريال (هفتصد و هشتاد میلیون ريال) می باشد، بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 

شماره تماس:  88966860-51215163​


​​