پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

 

پایان نامه­ های دانشجوئی انجام شده در رابطه با گیاهان دارویی در دانشگاه شاهد با مشارکت مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه

 

 

ردیف


عنوان پایان­ نامه

نام دانشجو

نام و نام­ خانوادگی استاد راهنما


دانشکده مربوطه


زمان دفاع

مقطع تحصیلی

نام و نام­ خانوادگی استاد  مشاور

1

اثر مصرف خوراکی سیاه دانه بر پاسخگوئی انقباض آئورت سینه­ای موش صحرائی نرمال و دیابتی

 

محمد واسعی

مهرداد روغنی


پزشکی


تیر ماه 1386

دکتری عمومی

محمد رضا واعظ مهدوی

توراندخت بلوچ نژاد

2

اثر مصرف خوراکی دانه اسفرزه بر پاسخگوئی انقباض آئورت سینه ای موش  صحرائی نرمال و دیابتی

سمیرا یادگاری

مهرداد روغنی


پزشکی


خرداد ماه 1386

دکتری عمومی

دکتر تواندخت    بلوچ ­نژاد مجرد

3

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و متانولی 5 گیاه داروئی بر سویه استانداردهلیکوباکتر پیلوری در شرایط In vitro

 

حمید    معارف­وند

محسن چیت­ساز


پزشکی


شهریور 1385

دکتری عمومی

دکتر محمد پورمند

دکتر مهرداد کریمی

4

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره­های آبی و متانولی3 گیاه زرد چوبه، شیرین­بیان و مرزنگوش بر هلیکوباکتر پیلوری در invitro

زهرا بهرامی

محسن چیت­ساز


پزشکی


شهریور 1385

دکتری عمومی

دکتر محمد پورمند

5

اثر ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی، آویشن الموت و مرزه بر کاندیدا  آلبیکنس

 

توحید حسن­پور

محسن چیت­ساز


پزشکی


بهمن 1384

دکتری عمومی

دکتر علیرضا نائینی

مهندس محمد کمالی نژاد

6

اثر ضد قارچی عصاره های تخم کدو و اسانس آویشن باریک و سیاه دانه بر کاندیدا آلبیکنس

 

محمدعلی افضلی

محسن چیت­ساز

پزشکی

خرداد 1385

دکتری عمومی

دکتر علیرضا نائینی

دکتر محسن ناصری

 

7

اثر ضد­میکروبی Stachys schtschegleerii بر روی استرپتوکوکوس

 

حلیمه محمدی

محسن چیت ساز

پزشکی

شهریور 1383

دکتری عمومی

دکتر محسن ناصری

8

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی و اسانس آویشن باریک بر باکتری­های منتخب

 

افسانه پرگر

 دکترمحسن      چیت­ساز

پزشکی

تیر ماه 1386

دکتری عمومی

دکتر محسن ناصری

محمد­مهدی عطارپور یزدی

9

بررسی آستانه درد حاد در موش­های صحرائی نر و ماده و مقایسه اثر عصاره الکلی بذر تاتوره در آنها

 

مصطفی افتخاری

دکتر زهرا کیاسالاری

پزشکی

آبان 1385

دکتری عمومی

دکتر محسن خلیلی

10

بررسی تاثیر تاریخ های کاشت و مقادیر کود بر رشد عملکرد همیشه بهار

رضا طباطبائی

مجید امینی­دهقی

کشاورزی

1387

کارشناسی ارشد

دکتر یوسف فیلی­زاده

دکتر علی­محمد مدرس ثانوی

11

اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمی گلوکز در موش های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

 

زهرا خلج سرشکی

دکتر محسن ناصری


پزشکی


دی ماه 1386

دکتری عمومی

دکتر غلامعلی نادری

مهندس محمد کمالی­نژاد

12

اثر عصاره آبی برگ جو بر سطح سرمی گلوکز در موش های صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

بهناز قوامی

دکتر محسن ناصری


پزشکی


دی ماه 1386

 

دکتری عمومی

دکتر غلامعلی نادری

مهندس محمد کمالی نژاد

13

اثر مصرف خوراکی و مزمن بوزیدان بر میزان گلوکز ، تری گلیسیرید کلسترول توتال ،LDL وMDL و فشار خون شریانی موش صحرایی دیابتی

مریم فاطمی تکیه

مهرداد روغنی


پزشکی


بهمن ماه 1386

دکتری عمومی

 

محمدرضا واعظ ­مهدوی

توراندخت بلوچ­نژاد مجرد

14

اثر مصرف خوراکی ومزمن حب مقل بر میزان قند و چربی موش های صحرائی نر سالم و دیابتی

 

فاطمه جاوید

دکتر محسن خلیلی


پزشکی


مهر ماه 1386

دکتری عمومی

دکترمحمد رضا واعظ مهدوی

دکترمهرداد روغنی

15

اثر مصرف خوراکی والک بر پاسخگوئی انقباضی آئورت سینه ای موش صحرائی نرمال و دیابتی

 

کلثوم عگبی

دکتر مهرداد روغنی


پزشکی


مهر ماه 1386

دکتری عمومی

توراندخت بلوچ نژاد

16

 

اثر مصرف خوراکی ومزمن بوزیدان بر یادگیری و حافظه و پاسخ درد موش صحرائی دیابتی

سیده فاطمه مهدوی سلیمی

دکتر مهرداد روغنی


پزشکی


مرداد ماه 1386

دکتری عمومی

دکتر توراندخت بلوچ نژاد

دکتر محسن خلیلی

 

 

17

اثر گیاه سعد کوفی بر حافظه و یادگیری موشهای صحرایی نر

 

ملیکا مهرپرور

دکتر محسن خلیلی


پزشکی


تابستان 1387

دکتری عمومی

دکتر غلامعلی نادری و دکتر مهرداد کریمی

18

اثر گیاه وج بر حافظه و یادگیری موشهای صحرایی نر

مریم سلطانی

دکتر غلامعلی نادری


پزشکی


اردیبهشت 1387

دکتری عمومی

دکتر محسن خلیلی و

دکتر مهرداد کریمی

 

19

اثر مصرف خوراکی و مزمن قره قاط بر میزان گلوکز و چربیهای سرم و یادگیری و حافظه موش صحرائی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

ثمانه طاهری

دکتر مهرداد روغنی


پزشکی


اردیبهشت 1387

دکتری عمومی

دکتر توراندخت بلوچ نژاد مجرد

 

20

بررسی اثرات تنش کم آبی و شوری بر خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی آویشن

کیوان بابایی

دکتر مجید امینی دهقی

و دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی


کشاورزی


1387

کارشناسی ارشد

مهندس فاروق منصوری سرنجیانه

21

تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه و فسفره بر عملکرد ، اجزاءعملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی

میثم علیجانی

دکتر مجید امینی دهقی

دکتر جعفر احمدی

کشاورزی

1387

کارشناسی ارشد

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

22

اثر مصرف خوراکی و مزمن  کرفس وحشی بر میزان گلوکز و چربیهای سرم و یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

مرجان رمضانی

دکتر مهرداد روغنی

پزشکی

زمستان 1387

دکتری  

حرفه ­ای

توراندخت بلوچ نژاد مجرد

23

اثر خارخسک بر پاسخگوئی انقباضی آئورت سینه ای موش صحرایی دیابتی

نیوشا عندلیبی

دکتر مهر داد روغنی

پزشکی

تیرماه 1388

دکتری

حرفه ای

توراندخت بلوچ نژاد مجرد

24

اثر مصرف سیرکوهی بر یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی دیابتی

محبوبه آقائی قیوم آبادی

دکتر مهرداد روغنی

پزشکی

تیرماه 1388

دکتری 

حرفه ای

محسن خلیلی ، توراندخت بلوچ نژاد مجرد

25

بررسی اثر عصاره متانولی گیاه مویزک

(Viscum album) بر روی درد حاد و مزمن در موش صحرایی نر

نگار فرخ­نسب

محسن خلیلی

پزشکی

1388

دکتری 

حرفه­ ای

مهرداد روغنی

26

اثر عصاره آبی زعفران بر تخریب حافظه ناشی از تزریق استرپتوزوسین در موش­های صحرایی نر

مجید اخلاصی

محسن خلیلی

پزشکی

1388

کارشناسی ارشد

مهرداد روغنی

27

بررسی اثر عصاره الکلی بذر تاتوره بر التهاب حاد و مزمن در موش­های صحرایی نر

مسعود اطیابی

محسن خلیلی

پزشکی

شهریور 1388

دکتری 

حرفه ای

مهرداد روغنی

زهرا کیاسالاری

28

اثر حصا بر سطح چربیهای خون خرگوش­های تحت رژیم پر کلسترول و مقایسه آن با اثرات ویتامین E

رامین محبی

غلامعلی نادری

پزشکی

آبان 1388

دکتری 

حرفه­ ای

علی دواتی

محسن ناصری

29

بررسی اثر عصاره الکلی گیاه بوزیدان بر تخریب حافظه و یادگیری ناشی از تزریق داخل مغزی استرپتوزوسین در موشهای صحرایی نر

علی

هداوند­خانی

محسن خلیلی

پزشکی

آبان 1388

دکتری

حرفه ای

زهرا کیاسالاری

مهرداد روغنی

 

30

بررسی اثر روش های مختلف استعمال کودهای شیمیایی نیتروژن، آهن در تراکم بر رشد، عملکرد و مقدار اسانس آویشن دارویی

رضا جباری

مجید امینی دهقی

کشاورزی

آذر 1388

کارشناسی ارشد

دکتر سید علی­محمد مدرس­ثانوی

و دکتر علاء­الدین کرد­نائیج

31

بررسی اثر حفاظتی ماده گیاهی پلارگونیدین در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی

اکرم نیک­نام

دکتر مهرداد روغنی

 

پزشکی

زمستان 1388

دکتری

حرفه­ ای

 

----

32

اثر گیاه زنجبیل بر حافظه و یادگیری موش های صحرایی نر

مریم 

حسینی­ راد

محسن خلیلی

پزشکی

تابستان 1389

دکتری

حرفه­ ای

زهرا کیا­سالاری

 

33

تغییرات محتوای آتروپین و اسکوپولامین تحت تاثیر غلظت­های مختلف متیل­جاسمونات، فنیل­آلانین و آلومینیوم در گیاهچه­های تاتوره

الهام ختایی

فرح کریمی

علوم پایه

تیر 1389

کارشناسی ارشد

--

34

اثر تجویز ماده گیاهی هسپرتین بر یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی دیابتی

 

 

امین حیدری

مهرداد روغنی

پزشکی

تیرماه 1389

دکتری

حرفه­ ای

محسن خلیلی

توراندخت بلوچ نژاد مجرد

35

اثر مصرف خوراکی و مزمن ماده گیاهی پلارگونیدین بر یادگیری و حافظه و پاسخ درد موش صحرایی دیابتی

 

 

محمد علی میرشکاری

مهرداد روغنی

پزشکی

اسفند 1388

دکتری

حرفه­ ای

محسن خلیلی

توراندخت بلوچ نژاد مجرد

36

اثر ضد تشنجی ریزوم سعد کوفی بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش­های سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی

یاسر عزیزی

محسن خلیلی

پزشکی

اسفند 1388

دکتری

حرفه­ ای

زهرا کیا­سالاری

دکتر مهرداد روغنی