پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معرفی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

Ø      مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد فعالیت رسمی خود را از سال 1381 شروع  نمود. این مرکز در تاریخ 2/12/82 موافقت اصولی و در تاریخ 20/8/ 1385 موافقت قطعی را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نمود و دارای دو ردیف بودجه مستقل (جاری و تجهیزات) و  نیز هیات امناء مستقل می باشد. همچنین در برگزاری دوره های آموزش طب سنتی و اخذ مجوز دوره های فوق لیسانس این رشته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش فعال و بسزائی داشته است. عضویت در شورای مرکزی شبکه ملی، پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، شبکه طب سنتی و شبکه آزمایشگاهی گیاهان دارویی کشور از سایر فعالیت های مرکز می باشد. این مرکز تاکنون بیش از 39 طرح پژوهشی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر مراکز و موسسات به انجام رسانده است. از جمله طرح هایی که  به نتایج امید بخش رسیده است می توان به  داروهای حصاء آ و 14 MS  اشاره نمود. علاوه بر آن مطالعاتی در زمینه کشاورزی برخی گیاهان دارویی به انجام رسیده است. نتایج حاصل از پژوهشهای این مرکز تاکنون در معتبرترین مجلات و نشست های علمی داخلی و خارجی ارائه گردیده که تعداد آن بالغ بر 210 مورد می باشد. همچنین36 مورد پایان نامه دکتری عمومی و تخصصی و کارشناسی ارشد با حمایت این مرکز انجام شده است. چاپ دو جلد کتاب و برگزاری دومین و سومین همایش گیاهان دارویی و نیز برگزاری گارگاه های اسانس گیری و تعیین اولویت های گیاهان دارویی و مشارکت در برگزاری سمینار بین المللی گیاهان دارویی و معطر در اردیبهشت سال 1389 در شیراز، همایش نخبگان عرصه گیاهان دارویی و همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، ازجمله فعالیت های دیگر مرکز می باشد.

 

گروه‌های پژوهشی:


گروه علوم کشاورزی

محورها و زمینه‌های فعالیت:

ü     جمع‌آوری توده‌ها و ارقام بومی گیاهان دارویی

ü     راه‌اندازی بانک بذر و اندام‌های تکثیری گیاهان دارویی

ü     به زراعي و به نژادي در زمينه گياهان داروئي ارزشمند و پر مصرف در سطح ملي و منطقه‌ای

ü     تولید آفت‌کش‌های گیاهی با هدف ترویج کشاورزی ارگانیک

 

گروه علوم پایه

محورها و زمینه‌های فعالیت:

ü     جمع آوري و شناسایي گونه‌های دارویي و معطر از نواحي مختلف ايران

ü     استخراج و شناسائی مواد موثره دارویی و بررسی اثرات دارویی آن‌ها

ü     استفاده از روش‌های مختلف کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت مواد موثره دارویی

ü     شناسایی و استخراج مواد موثره دارویی ارتقاء یافته و مقایسه آن با شرایط اولیه گیاه

ü     شناسایی نقشه های بیوسنتزی و مهندسی متابولیک گیاهان دارویی از طریق ایجاد گیاهان تراریخت و تراژن

ü     ریز ازدیادی گیاهان دارویی از طریق کشت بذر، کشت مریستم و تولید ژرم پلاسم و رویان زائی بدنی

 

گروه علوم پزشکی و بالینی

محورها و زمینه‌های فعالیت:

ü     جمع‌آوری اطلاعات طب سنتی در خصوص فرآورده‌های گیاهان دارویی و مطالعه تطبیقی آن‌ها (اتنوبوتانی)

ü     شناسایی و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

ü     بررسی اثرات فارماکولوژیک و کنترل کیفی مواد موثره گیاهان دارویی

ü     انجام کارآزمایی بالینی و سایر آزمایشات لازم جهت ثبت دارو

ü     ثبت دارو و تجاری نمودن آن ساختار سازمانی مرکز تحقیقات گیاهان د ارویی