پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

گروه علوم کشاورزی

   هدف کلی این گروه پژوهش در زمينه هاي افزايش كميت و بهبود كيفيت گياهان داروئي و توليد علم و فناوري نوين و آموزش در زمينه گياهان داروئي و اقتصادي نمودن     توليد و كاهش وابستگي و سرآمد نمودن مركز در كشور و منطقه می باشد.

       محورها و زمینه‌های فعالیت:

ü                   جمع‌آوری توده‌ها و ارقام بومی​ گیاهان دارویی

ü                   راه‌اندازی بانک بذر و اندام‌های تکثیری گیاهان دارویی

ü                   به زراعي و به نژادي در زمينه گياهان داروئي ارزشمند و پر مصرف در سطح ملي و منطقه‌ای

ü                   تولید آفت‌کش‌های گیاهی با هدف ترویج کشاورزی ارگانیک​