پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​
این مرکز با بهره گیری از تجهیزات آنالیز دستگاهی پیشرفته و نیروی متخصص اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی می کند.

کارگاه آموزشی اسانس، عصاره، روغن گیری و فرآوری گیاهان دارویی ویژه اعضا هیئت علمی، کارشناسان و د انشجویان دانشگاه شاهد، در روز چهارشنبه 19 آبان 1395 از ساعت 9 لغایت 15 منعقد می گردد. این کارگاه که توسط جناب آقای دکتر حسین دهقان عضو هیئت علمی مرکز گیاهان دارویی برگزار می گردد به دو صورت تئوری و عملی (کار با دستگاه) ارائه خواهد شد.


8009.jpg