پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اهداف اصلي مركز تحقيقات گياهان دارويي

هدف از تأسيس اين مرکز شناسايی نیازهای اکوفیزیولوژیکی، ساختار ژنتیکی و شناسایی ارقام و گونه های جدید، جداسازی، تخليص و شناسایی مواد مؤثره گياهان دارويی و معطر برای مصارف دارویی، بهداشتی و غذایی،  بررسی اثرات آنها در بيماری های مختلف و برنامه ريزی جهت دستيابی به دانش کاشت ، داشت، برداشت و استحصال مواد مؤثره گياهان دارويی باارزش و اصلاح شده و ساخت دارو از طریق تحقیقات در رشته های تخصصی علوم زیستی، کشاورزی و پزشکی می باشد. همچنین انجام تحقیقات کاربردی در خصوص مصرف این گیاهان بصورت خام و فراوری شده، آموزش نيروهای متخصص در راستای اهداف ترسیمی، آموزش و تربیت دوره دکتری بصورت پژوهش محور و همکاری در آموزش و تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط از دانشکده های مختلف از دیگر اهداف مرکز تحقیقات گیاهان دارویی می باشد.