پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

طرح های پژوهشی(خاتمه یافته) در مرکز تحقیقات گیاهان داروئی​


ردیف

گروه

عنوان طرح پیشنهادی

مجری

1

کشاورزی

بررسی زراعی،گیاه پزشکی وبیوشیمیائی چندین گونه آویشن

مجید امینی دهقی

2

کشاورزی

بررسی فیتوشیمیائی اسانس آرتمیزیا در منطقه جنوب خراسان و فعالیت بیولوژیک آنها روی برخی قارچهای بیماریزای گیاهی

حسن قربانی قوژدی

3

کشاورزی

بررسی اثر سطوح مختلف کودهای ازت، فسفر و پتاسیم بر رشد و میزان اسانس آویشن باغی

مجید امینی دهقی

4

کشاورزی

تاثیر مقادیر مختلف کود ازته بر رشد  عملکرد و میزان اسانس سنبل الطیب و مقایسه آن با میزان اسانس تولید شده درکشت ریشه­های موئین

یوسف فیلی زاده

5

کشاورزی

بررسی خواص حشره کشی عصاره گیاه تاتوره بر روی برخی آفات انباری

حبیب عباسی پور

6

کشاورزی

بررسی سازگاری و مقایسه تاثیر کود شیمیایی نیتروژن­دار بر خصوصیات فیتوشیمی و شاخص­های رشد گونه وحشی وزراعی گیاه آویشن در مزرعه

حسن حبیبی

7

کشاورزی

بررسی تاثیر کود های زیستی بر کیفیت و عملکرد  گیاه دارویی رازیانه

مجید امینی دهقی

8

کشاورزی

بررسی اثر اسید سالیسیلیک و امواج مافوق صوت روی رشد سلول و تولید تاکسول در کشت سرخدار

آیت ا.. رضائی

9

کشاورزی

بررسی ژنوتیپی اسفرزه در استان گلستان از نظر مقدار ماده موسیلاژ

محمد حسین فتوکیان

10

کشاورزی

بررسی خواص حشره کشی عصاره گل راعی بر بید کلم ، شپشه آرد و سوسک چهار نقطه ای

علیرضا عسگریان زاده

11

کشاورزی

بررسی تاثیر محیط کاشت و عناصر غذایی بر عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی ارقام مختلف گل راعی

یوسف فیلی زاده

12

کشاورزی

توسعه و نگهداری پارک بزرگ تحقیقاتی ،علمی و  تفریحی گیاهان داروئی در طرح جامع دانشگاه شاهد

یوسف فیلی زاده

13

کشاورزی

بررسی کاریولوژیکی و تعیین سطح پلوئیدی در برخی جمعیت های گل راعی ایران و مقایسه آن ها با چند رقم وارداتی

 

کرد نائیج

14

کشاورزی

تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت و عملکرد گیاه گل راعی

مجید امینی

15

بالینی و پزشکی

تاثیر تنظیمی داروی MS14 بر پاسخ های ایمنی ذاتی، هومورال و سلولی موش Balb/c در شرایط فیزیولوژیک

رویا یارائی

16

بالینی و پزشکی

بررسی اثر داروی گیاهی زنجبیل بر دیسمنوره اولیه

پروین رهنما

17

بالینی و پزشکی

بررسی داروهای موثر در مامائی و تنظیم خانواده در متون طب سنتی

کبری خواجوی

18

بالینی و پزشکی

بررسی اثرات داروی طبیعی MS14 بر کیفیت بیماران MS دچار آتاکسی مخچه ای

محسن ناصری

19

بالینی و پزشکی

جدا سازی و خالص سازی ماده ایمونومدولاتور سیر به روش HPLC

طوبی غضنفری

20

بالینی و پزشکی

بررسی اثرات ضد قارچی ده گیاه بر روی کاندیدا آلبیکنس

علیرضا نائینی

21

بالینی و پزشکی

كارآزمائی بالینی پماد Aدر کاهش درد بیماران مبتلا به استئو آرتریت زانو

 

داریوش مهدیبرزی

22

بالینی و پزش

کی

بررسی اثر گیاهان اسفند و تاتوره بر پارامتر های سندرم قطع مورفین و مقایسه آن با اثر داروی متادون در شربت گیاهی رها

محسن خلیلی

23

بالینی و پزشکی

کار آزمائی بالینی، تصادفی و مقایسه­ای اثر واژینال لکورکس و بوریک اسید در درمان ولواژینیت کاندیدایی عود­کننده

مریم ربیعی

24

بالینی و پزشکی

بررسی اثر ضد سرطانی فراکشن های سیر بر رده های سرطانی ملانوم و لنفوم در مقایسه با سلولهای تک لایه ای نرمال و سلولهای تک هسته ای

طوبی غضنفری

25

بالینی و پزشکی

بررسی اثرات فراورده طبیعی MS14 بر علائم(راه رفتن) بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

محسن ناصری

26

بالینی و پزشکی

درمان مقایسه ای لیشمانیوز پوستی با فراورده های گیاهی و شیمیایی در مدل موشی.

فریبا خوش زبان

27

علوم پایه

بررسی تاکسونومیکی گونه های گلپر ایران و مطالعه بیوشیمیایی اسانس بذر آنها

طیبه رجبیان

28

علوم پایه

فعالیت های آنتی اکسیدانی، سمیت سلولی، جهش زایی، ضد جهش زایی و ضد میکروبی اسانس های آویشن شیرازی، مرزه و شوید

ایرج رسولی

29

علوم پایه

ترکیب شیمیائی و فعالیت های سیتوتوکسسیته ، موتاژنسیته،آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس های نعنا، پونه و زیره سبز

ایرج رسولی

30

علوم پایه

بررسی آلکالوئید های آتروپین و اسکوپولامین در ریشه های موئی گونه ای تاتوره تراریخت شده توسط آگروباکتریوم

فرح کریمی

31

کشاورزی

بررسی مقدماتی فونستیک آفات پارک گیاهان داروئی مرکزتحقیقات گیاهان داروئی

داوود زاویه
طرح های در دست اجرای مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

 

ردیف

گروه

عنوان طرح پیشنهادی

مجری

1

 

کشاورزی

ارزیابی تنوع ژنتیکی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی جمعیت های وحشی و ارقام وارداتی گل راعی

امیر محمد ناجی

2

کشاورزی

بررسی میزان تحمل به تنش خشکی گیاه دارویی بالنگو(Lallemantiaspp)

حشمت امیدی

3

کشاورزی

بررسی تاثیر میزبانهای مختلف بر روی محصول و ترکیبات فیتوشیمیایی دو گونه سس

آیت اله رضایی

4

کشاورزی

بررسی اثر تغییر سطح پلوئیدی بر عملکرد و محتوای متابولیت های ثانویه گیاه بادرنجبویه

داریوش طالعی

5

کشاورزی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت های بادرنجبویه ایران بر اساس شاخص های ریخت شناسی، فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و مارکرهای مولکولی

داریوش طالعی

6

علوم پایه

بررسی ویژگیهای تاکسونومیکی و اکولوژیکی برخی گونه­های گیاه بالنگو (تیره نعناع) و بیوشیمی میوه آنها

اصغر کامرانی