پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​

 

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن

ایمیل

 

 

داریوش طالعی

بیوتکنولوژی گیاهی- پروتئومیکس

استادیار

51214093-021

d.talei@shahed.ac.ir

مشاهده رزومه

Dr. Talei.pdfDr. Talei.pdf

 

حسین دهقان

شیمی آلی- فیتوشیمی

استادیار

51214097-021

h.dehghan@shahed.ac.ir

مشاهده رزومه

Dr. Dehghan.pdfDr. Dehghan.pdf