پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

:

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

این آزمایشگاه مجهز به  دستگاه‌های پیشرفته نظیر PCR، RT-PCR، تقطیر و هضم پروتئین، الکتروفورز یک بعدی و دوبعدی، انواع خشک‌کن مواد گیاهی، انواع سانتریفیوژ، اندازه‌گیری سطح برگ و سایر دستگاه‌های مربوطه می‌باشد.

آزمایشگاه تجزیه مواد

این آزمایشگاه مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌های آنالیز ترکیبات و فراورده‌های دارویی از جمله GC-MS، کجلدال، فلیم‌ فتومتر، اسپری درایر، اسپکتروفتومتر، تیتراتور و سایر دستگاه‌های مربوطه می‌باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه ها:

رديف

نام دستگاه

رديف

نام دستگاه

1

GC-MS

14

HPLC

2

PCR

15

ترازوی حساس

3

RT-PCR

16

هموژنایزر اولترا سونیک

4

الکتروفورز عمودی

17

تیتراتور تمام اتوماتیک

5

الکتروفورز افقی

18

ژرمیناتور

6

الکتروفورز دوبعدی

19

خشک کن مخصوص گیاهان دارویی

7

فلیم فتومتر

20

دستگاه تنش سرما و گرما

8

اسپکترو فتومتر

21

ساتریفیوژ یخچال دار

9

اسپری درایر درساتک

22

فریزر80- درجه

10

کلجدال تقطیر پروتئین

23

آنکوباتور شیکر دار

11

کلجدال هضم 21 خانه

24

اتو کلاو دیجیتالی

12

کلجدال هضم پروتئین 4 خانه

24

آب مقطر گیری دوبار تقطیر

13

کوره الکتریکی 1200 درجه

25

آون