پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
امين اله مه آبادي
 

 TeacherProfile

 
پروفایل
امين اله مه ابادي
 

 Files

 
  
  
  
  
CV for Computer Science-4-3-short-for Public.pdf
  
1395/11/25 01:32 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورmahabadi
CV for Computer Science-5-3-0-0short-for Public.pdf
  
1395/12/21 09:29 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورmahabadi