پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
امين اله مه آبادي
 

 TeacherProfile

 
پروفایل
امين اله مه ابادي
 

 Files

 
  
  
  
  
CV for Computer Science-4-3-short-for Public.pdf
  
17/05/1438 02:02 ب.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورmahabadi
CV for Computer Science-5-3-0-0short-for Public.pdf
  
13/06/1438 09:59 ق.ظبدون اطلاعات مربوط به حضورmahabadi