پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
نما: 
انتخاب فیلد انتخاب
اندازه تصویر
Link
13950716-112412.jpg
13950716-112412
کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد64 KB 480 x 32408/06/1438 09:50 ق.ظ
اطلاعیه1.jpg
اطلاعیه1
تغییر در شیوه محاسبه شاخص Q در پایگاه ISC و تاثیر آن بر اعتبارسنجی مجلات7 KB 225 x 22515/12/1438 07:31 ق.ظ
ایرانداک.jpg
ایرانداک
امکان دسترسی به سامانه گنج (نسخه بتا)13 KB 300 x 20016/09/1439 08:18 ق.ظ
تصویر پایان نامه.jpg
تصویر پایان نامه
حذف نسخه چاپی و صحافی پایان نامه برای تسویه حساب دانشجویان6 KB 251 x 20123/03/1441 02:30 ب.ظ
سامانه نشریات ISC.JPG
سامانه نشریات ISC
امکان اعتبارسنجی کامل نشریات ISC بر اساس گزارش های استنادی سال 139466 KB 1018 x 60815/12/1438 07:32 ق.ظ