پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

راهنماي كاربران

 

آئین نامه ها و راهنماهای استفاده از کتابخانه

دسترسی به آئین نامه ها و راهنماهای استفاده از کتابخانه از قبیل آشنایی با کتابخانه و بخش های مختلف آن، راهنمای استفاده از خدمات اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه شاهد و ...

راهنمای جستجوی منابع کتابخانه

راهنمای جستجوی منابع کتابخانه از طریق نرم افزار Digilib و وبگاه کتابخانه

راهنمای استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي

راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی، راهنمای ثبت نام و استفاده از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (ویژه اعضای هیات علمی)، راهنمای جستجوی اطلاعات فارسی در اینترنت و ...
راهنماهای پژوهشی
فهرست نشریات علمی ISI، فهرست نشریات علمی - پژوهشی دارای ضریب تاثیر در ISC، فهرست نشریات علمی مصوب وزارتین علوم و بهداشت، آئین نامه های ارتفای اعضای هیات علمی وزارتین علوم و بهداشت و ...
شیوه نامه های استناددهی و گزارش نویسی
آشنایی با شیوه های استناد در نگارش های علمی، شیوه نامه های استناددهی شیکاگو، ونکوور، ای. پی. ای. ، ام. ال. ای. ، هاروارد، نمونه هایی از استناددهی بر اساس استانداردهای بین المللی در نگارش های علمی و ...
فرم ها
فرم عضویت کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی، فرم درخواست اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه شاهد (ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد)
پرسش های متداول (FAQ's)
پرسش های متداول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
نقشه وبگاه
دسترسی به کلیه بخش های اصلی و فرعی وبگاه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

روزآمدسازی: 23/11/1390