پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 

موتورهاي جستجو

موتور جستجو چيست؟

 

 

به زبان ساده موتور جستجو (search engine) ابزاری است که به کمک آن می توان به جستجوی وب (اینترنت) پرداخت. امروزه با افزایش حجم اطلاعات بر روی شبکه اینترنت امر دستیابی به اطلاعات با اهمیت خاصی روبروست و بدون وجود چنین ابزارهایی عملا امکان استفاده از بسیاری از منابع اینترنتی مقدور نخواهد بود.


انواع موتورهای جستجو

موتورهای جستجو به سه دسته هستند:

  • موتورهای جستجوی عمومی (General Search Engines)

          این دسته از موتورهای جستجو به جستجو اطلاعات عمومی و در همه زمینه ها در اینترنت می پردازند.

  • موتورهای جستجوی تخصصی (Special Search Engines)

          این دسته از موتورهای جستجو به جستجوی اطلاعات تخصصی و در یک یا جند زمینه خاص در اینترنت می پردازند.

  • ابرموتورهای جستجو (Meta Search Engines)

          ابزارهایی هستند که به جستجوی اطلاعات در اینترنت و به طور همزمان در جند موتور جستجوی دیگر می پردازند.

در جدول زیر مثال هایی از انواع موتورهای جستجو قابل دسترسی هستند:

موتورهای جسجوی عمومی

موتورهای جستجوی تخصصی

ابرموتورهای جستجو

Google

Yahoo!

AltaVista

AllTheWeb

Gigablast

 HotBot

Lycos

MSN

Teoma

Excite

Ghatreh

UTYP (Picture Search Engine)

PhotoSearch

Pipl

Iconfinder

 

MetaCrawler

Vivisimo

Clusty

Ixquick

Dogpile

Mamma

Kartoo


برای دسترسی به موتورهای جستجوی بیشتر از لینک های زیر استفاده کنید: