پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 كليه دانشجويان و نيز اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه شاهد مي توانند از طریق لینک زیر، با نحوه عضویت در کتابخانه های دانشگاه شاهد از طریق وبگاه، آشنایی پیدا کرده و اقدام به عضویت خود در این کتابخانه ها نمایند.

membership2.jpg


 
نکته 1: از آغاز سال تحصیلی 93 - 1392 به بعد، عضویت در کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های دانشگاه شاهد، صرفا از طریق وبگاه کتابخانه و به روش فوق انجام می پذیرد و برای عضویت در این کتابخانه ها، نیازی به مراجعه حضوری کاربران محترم نیست.
نکته 2: عضویت هر یک از اعضای کتابخانه در صورت رعایت قوانین و مقررات آن، تا پایان زمان تحصیل و یا اشتغال در دانشگاه شاهد برقرار بوده و پس از تسویه حساب با دانشگاه، ملغی می گردد.
نکته 3: دانشجويان و مراجعين ساير دانشگاه ها و مراكز آموزشي امكان عضويت دايم در كتابخانه را ندارند. اين افراد فقط مي توانند با ارائه معرفي نامه معتبر از محل تحصيل يا اشتغال خود و نيز همراه داشتن كارت شناسايي معتبر از منابع كتابخانه در محل كتابخانه استفاده نمايند. 
 
 
 
روزآمدسازی: 24/06/1392