پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانهراهنماي كاربران
پرسش های متداول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی (FAQ's)

درباره کتابخانه

ساعات کار بخش های مختلف کتابخانه چگونه است؟

کتابخانه دارای چه بخش هایی است؟

آیا کتابخانه دارای کتابخانه های شعبه (وابسته) نیز هست؟
جایگاه سازمانی کتابخانه چیست؟

چگونه می توان با کتابخانه تماس گرفت و یا مکاتبه نمود؟

عضویت و امانت

چه کسانی می توانند عضو کتابخانه شوند؟

شرایط استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی چیست؟

آیا مراجعین بخش امانت کتابخانه می توانند داخل قفسه های مخزن شوند؟

بخش امانت کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

آئین نامه بخش امانت کتابخانه چیست؟

مدارک لازم برای عضویت در کتابخانه چیست؟

اعضای کتابخانه چه تعداد منبع و به چه مدت می توانند به امانت بگیرند؟

مراجعین کتابخانه از چه راه هایی می توانند به جستجوی منابع مورد نیاز خود بپردازند؟

آیا امکان جستجوی منابع کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟

آیا امکان جستجوی منابع کتابخانه های شعبه (وابسته) کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟

آیا امکان کنترل وضعیت امانت برای اعضای کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟

نام کاربری و کلمه عبور هر عضو برای کنترل وضعیت امانت خود از طریق وبگاه کتابخانه چیست؟

آیا می توان منابع مورد نیاز را رزرو نمود؟

آیا امکان رزرو و یا تمدید مهلت امانت منابع از طریق اینترنت فراهم شده است؟

آیا می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته شده را تمدید کرد؟

مدت اعتبار رزرو منابع رزرو شده چقدر است؟

آیا تاخیر در بازپس دادن منابع به کتابخانه موجب جریمه خواهد شد؟

در صورت گم شدن و یا خدشه دار شددن منابع به امانت گرفته شده چه باید کرد؟

مراحل تسویه حساب نهایی دانشجویان با کتابخانه به چه صورت است؟

آیا ارائه کارت عضویت کتابخانه برای امانت گرفتن و یا تمدید مهلت امانت منابع الزامی است؟

آیا می توان با کارت عضویت فرد دیگری منابع کتابخانه را به امانت گرفت؟

آیا برای بازپس دادن منابع به کتابخانه حضور عضو امانت گیرنده الزامی است؟

آیا می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته را از طریق اینترنت و یا تلفنی تمدید نمود؟

آیا کتابخانه دارای سالن مطالعه است؟

آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از سالن های مطالعه استفاده نمایند؟

بخش خدمات فنی کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

آیا امکان سفارش و پیشنهاد تهیه منابع (اعم از کتاب، نشریه و یا منابع الکترونیکی) به کتابخانه فراهم شده است؟

مرجع و نشریات

بخش مرجع کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

آیا منابع بخش مرجع به امانت داده می شوند؟

آیا امکان جستجوی منابع مرجع فراهم شده است؟

آیا امکان تکثیر از منابع مرجع در این بخش فراهم شده است؟

آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از بخش مرجع و نشریات کتابخانه استفاده نمایند؟

بخش نشریات کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

آیا امکان جستجوی نشریات فراهم شده است؟

آیا منابع بخش نشریات به امانت داده می شوند؟

آیا امکان تکثیر از منابع بخش نشریات فراهم شده است؟

خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار)

خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) چیست؟

چه کسانی می توانند از خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) استفاده نمایند؟

چگونه می توان از خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) استفاده نمود؟

آیا برای استفاده از خدمات میز مرجع مجازی باید هزینه ای پرداخت شود؟

اطلاع رسانی و پایان نامه ها

بخش اطلاع رسانی کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

آیا کتابخانه عضو طرح غدیر است؟

طرح امین چیست و چه کسانی و چگونه می توانند از آن استفاده کنند؟

آیا می توان به بخش اطلاع رسانی سفارش تهیه مقاله داد؟

آیا سی دی های موجود در بخش اطلاع رسانی امانت داده می شوند؟

آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از سی دی ها استفاده نمایند؟
چگونه می توان از سی دی های موجود در بخش اطلاع رسانی استفاده کرد؟

در بخش اطلاع رسانی پایان نامه های چه رشته هایی نگهداری می شوند؟

آیا امکان امانت گرفتن پایان نامه ها فراهم شده است؟

آیا امکان تکثیر از پایان نامه ها فراهم شده است؟

آیا امکان جستجوی پایان نامه ها فراهم شده است؟
آیا دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت الکترونیکی فراهم شده است؟
آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از پایان نامه ها استفاده نمایند؟

شرایط و قوانین استفاده از پایان نامه ها به چه صورت است؟

اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه

کاربرد و مزایای نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه چیست؟

چه کسانی می توانند نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه را دریافت کنند؟

چگونه می توان نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه را دریافت کرد؟

آیا نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه توسط کتابخانه به هر فرد اختصاص داده می شود؟

آیا امکان دسترسی به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی از طریق منزل فراهم است؟

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خصوص استفاده از اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه چه باید کرد؟

پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی

آیا کتابخانه منابع الکترونیکی دارد؟

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی کتابخانه از چه طریق فراهم است؟

آیا برای دسترسی به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی نیازی به داشتن نام کاربری و کلمه عبور هست؟

چه کسانی می توانند از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی کتابخانه استفاده کنند؟

آیا امکان دسترسی به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی در محیط خارج از دانشگاه (مثلا منزل) فراهم است؟

آیا دسترسی به کل محتوای هر یک از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه در دانشگاه شاهد فراهم است؟

در صورت یافت نشدن مقاله مورد نظر و یا مشترک نبودن مقاله پیدا شده در پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه چگونه می توان به متن کامل آن مقاله دست یافت؟

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خصوص استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی کتابخانه چه باید کرد؟

منظور از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (IDL) چیست؟

چه کسانی می توانند از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (IDL) استفاده نمایند؟

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خصوص استفاده از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (IDL) چه باید کرد؟

دوره های آموزشی

بخش آموزش کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

آیا کتابخانه دوره های آموزشی دارد؟

چه کسانی و چگونه می توانند در دوره های آموزشی کتابخانه شرکت کنند؟

آیا برای شرکت در دوره های آموزشی کتابخانه باید هزینه ای پرداخت شود؟

در دوره های آموزشی کتابخانه چه مواردی آموزش داده می شود؟

مرکز اینترنت

مرکز اینترنت کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟

قوانین و مقررات مرکز اینترنت کتابخانه چیست؟

چه کسانی می توانند از مرکز اینترنت کتابخانه استفاده نمایند؟

پرسش ها و پاسخ ها
درباره کتابخانه

ساعات کار بخش های مختلف کتابخانه چگونه است؟ (بالا)

شنبه تا چهارشنبه: همه بخش ها از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 30/17 - پنجشنبه ها: فقط بخش امانت از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 16 - جمعه ها: تعطیل

کتابخانه دارای چه بخش هایی است؟ (بالا)

دفتر کتابخانه - بخش امانت (گردش کتاب) - بخش خدمات فنی - بخش مرجع و نشریات - بخش اطلاع رسانی و پایان نامه ها - بخش آموزش - مرکز اینترنت - سالن های مطالعه

آیا کتابخانه دارای کتابخانه های شعبه (وابسته) نیز هست؟ (بالا)
بله. کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی در حال حاضر دارای 16 کتابخانه شعبه (دانشکده ای و سایر مراکز) است. امور خدمات فنی از قبیل فهرست نویسی و سازماندهی منابع این کتابخانه ها، در حال حاضر توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی انجام می شود. (اطلاعات بیشتر)
جایگاه سازمانی کتابخانه چیست؟ (بالا)
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه محسوب می شود.

چگونه می توان با کتابخانه تماس گرفت و یا مکاتبه نمود؟ (بالا)

نشانی پستی: تهران - بزرگراه خلیج فارس - نرسیده به عوارضی تهران قم - روبری حرم مطهر امام خمینی (ره) - دانشگاه شاهد / تلفن تماس با دفتر کتابخانه و فکس کتابخانه: 51212271 / نشانی پست الکترونیکی کتابخانه: library@shahed.ac.ir (اطلاعات بیشتر)

عضویت و امانت

چه کسانی می توانند عضو کتابخانه شوند؟ (بالا)

کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و کارکنان دانشگاه شاهد می توانند با ارائه مدارک لازم به عضویت کتابخانه درآیند.

شرایط استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی چیست؟ (بالا)

این افراد امکان عضویت در کتابخانه را ندارند و فقط می توانند با ارائه معرفی نامه معتبر از محل تحصیل و یا اشتغال خود و نیز همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از منابع کتابخانه در محل کتابخانه استفاده نمایند.

آیا مراجعین بخش امانت کتابخانه می توانند داخل قفسه های مخزن شوند؟ (بالا)

خیر. در حال حاضر با توجه به قفسه بسته بودن سیستم مخزن کتابخانه، امکان حضور مراجعین در داخل قفسه های بخش مخزن وجود ندارد.

بخش امانت کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

بخش امانت (گردش کتاب) واقع در طبقه همکف، دارای کتاب های متنوعی به زبان های فارسی، عربی و لاتین و در موضوعات مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم کشاورزی، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و ... است. خدمات این بخش به اعضا شامل صدور کارت عضویت، امانت، رزرو، تمدید، دریافت سفارش و پیشنهاد خرید، انجام تسویه حساب برای فارغ التحصیلان و ... می شود. (اطلاعات بیشتر)

آئین نامه بخش امانت کتابخانه چیست؟ (بالا)

برای دریافت فایل آئین نامه بخش امانت کتابخانه، اینجا را کلیک کنید.

مدارک لازم برای عضویت در کتابخانه چیست؟ (بالا)

کپی کارت دانشجویی برای دانشجویان و کپی آخرین حکم کارگزینی برای اعضای هیات علمی و کارکنان / یک قطعه عکس 3 در 4 رنگی جدید / تکمیل فرم عضویت کتابخانه

اعضای کتابخانه چه تعداد منبع و به چه مدت می توانند به امانت بگیرند؟ (بالا)

اعضای هیات علمی: 5 کتاب به مدت 30 روز / دانشجویان کارشناسی ارشد و کارکنان: 4 کتاب به مدت 20 روز / دانشجویان کارشناسی: 3 کتاب به مدت 10 روز

مراجعین کتابخانه از چه راه هایی می توانند به جستجوی منابع مورد نیاز خود بپردازند؟ (بالا)

در حال حاضر امکان جستجوی منابع کتابخانه، از طریق نرم افزار موجود در کتابخانه و نیز اینترنت فراهم است.

آیا امکان جستجوی منابع کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟ (بالا)

بله. امکان جستجوی منابع کتابخانه از طریق اینترنت به دو صورت فراهم است: 1 - از طریق لینک «جستجو در فهرست منابع کتابخانه (اپک)» در صفحه اصلی وبگاه کتابخانه 2- از طریق نشانی مستقیم http://lib.shahed.ac.ir
آیا امکان جستجوی منابع کتابخانه های شعبه (وابسته) کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟ (بالا)
خیر. در حال حاضر امکان جستجوی منابع کتابخانه های شعبه (وابسته) کتابخانه از طریق اینترنت فراهم نشده است.

آیا امکان کنترل وضعیت امانت برای اعضای کتابخانه از طریق اینترنت فراهم شده است؟ (بالا)

بله. کنترل وضعیت امانت برای هر عضو هم از طریق نرم افزار موجود در کتابخانه و هم از طریق وبگاه کتابخانه فراهم است.
نام کاربری و کلمه عبور هر عضو برای کنترل وضعیت امانت خود از طریق وبگاه کتابخانه چیست؟ (بالا)
شماره عضویت در کتابخانه به عنوان نام کاربری و سه صفر (000) به عنوان کلمه عبور هر عضو درنظر گرفته شده است. کلمه عبور هر فرد با ورود به محیط شخصی خود قابل تغییر است.

آیا می توان منابع مورد نیاز را رزرو نمود؟ (بالا)

بله. امکان رزرو فقط در مورد منابعی که به امانت رفته اند و هیچ نسخه ای از آنها در کتابخانه موجود نیست، هم از طریق نرم افزار موجود در کتابخانه و هم از طریق اینترنت فراهم است.

آیا امکان رزرو و یا تمدید مهلت امانت منابع از طریق اینترنت فراهم شده است؟ (بالا)

بله. امکان رزرو منابعی که به امانت رفته و در حال حاضر در کتابخانه موجود نیستند، از طریق سیستم اپک (جستجو در فهرست منابع کتابخانه) فراهم است.

آیا می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته شده را تمدید کرد؟ (بالا)

بله. کلیه اعضای کتابخانه می توانند در صورت عدم تاخیر زیاد در بازگرداندن منبع به کتابخانه،  تا زمانی که آن منبع توسط  عصو دیگری رزرو نشده باشد، می توانند مهلت امانت منبع به امانت گرفته شده را تمدید نمایند.

مدت اعتبار رزرو منابع رزرو شده چقدر است؟ (بالا)

با توجه به محدود بودن منابع کتابخانه و تقاضای زیاد منابع پراستفاده، امکان نگهداری زیاد از منبع رزرو شده فراهم نیست و حداکثر تا یک روز پس از بازگشتن منبع به کتابخانه رزرو آن اعتبار دارد.

آیا تاخیر در بازپس دادن منابع به کتابخانه موجب جریمه خواهد شد؟ (بالا)

بله. با توجه به الکترونیکی بودن سیستم امانت کتابخانه، کلیه تاخیرهای اعضا در سابقه آنان ثبت شده و حداکثر تا زمان فارغ التحصیلی قابل تسویه است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص مبلغ و نوع جریمه ها به آئین نامه بخش امانت مراجعه نمایید.

در صورت گم شدن و یا خدشه دار شددن منابع به امانت گرفته شده چه باید کرد؟ (بالا)

عین منابع خسارت دیده باید تهیه و به کتابخانه تحویل داده شوند.

مراحل تسویه حساب نهایی دانشجویان با کتابخانه به چه صورت است؟ (بالا)

دانشجویانی که عضو کتابخانه هستند با مراجعه به بخش امانت و تحویل دادن کتاب های به امانت گرفته خود و پرداختن جریمه های معوقه می توانند تسویه حساب نمایند. البته در مورد دانشجویانی که دارای پایان نامه هستند ابتدا باید یک نسخه از پایان نامه خود را به بخش اطلاع رسانی کتابخانه تحویل داده و سپس برای تسویه نهایی با کتابخانه به بخش امانت مراجعه نمایند.

آیا ارائه کارت عضویت کتابخانه برای امانت گرفتن و یا تمدید مهلت امانت منابع الزامی است؟ (بالا)

بله.

آیا می توان با کارت عضویت فرد دیگری منابع کتابخانه را به امانت گرفت؟ (بالا)

خیر.

آیا برای بازپس دادن منابع به کتابخانه حضور عضو امانت گیرنده الزامی است؟ (بالا)

خیر.

آیا می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته را از طریق اینترنت و یا تلفنی تمدید نمود؟ (بالا)

خیر. در حال حاضر فقط به صورت حضوری می توان مهلت امانت منابع به امانت گرفته  را تمدید نمود.

آیا کتابخانه دارای سالن مطالعه است؟ (بالا)

بله. سالن های مطالعه خواهران و برادارن در کنار بخش امانت (طبقه همکف کتابخانه) قرار دارند.
آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از سالن های مطالعه استفاده نمایند؟ (بالا)
خیر. سالن های مطالعه کتابخانه در حال حاضر قابل استفاده عموم دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی است.

بخش خدمات فنی کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

بخش خدمات فنی کتابخانه شامل کلیه کتاب های تازه تهیه شده (خریداری شده و یا اهدایی) است که در بدو ورود به کتابخانه و به منظور انجام عملیات فنی و تخصصی فهرست نویسی و آماده سازی وارد این بخش می شوند و پس از تکمیل این عملیات وارد مخزن کتابخانه شده و قابل امانت گرفتن می شوند. این بخش همچنین عملیات فهرست نویسی و سازماندهی مجموعه منابع سایر کتابخانه های دانشگاه را بر عهده دارد.
آیا امکان سفارش و پیشنهاد تهیه منابع (اعم از کتاب، نشریه و یا منابع الکترونیکی) به کتابخانه فراهم شده است؟ (بالا)
بله. امکان سفارش و پیشنهاد تهیه منابع هم به صورت حضوری در بخش امانت کتابخانه و هم به صورت اینترنتی، از طریق بخش صندوق پیشنهادهای وبگاه کتابخانه فراهم است.

مرجع و نشریات

بخش مرجع کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

بخش مرجع کتابخانه شامل انواع منابع مرجع از قبیل دایره المعارف ها، فرهنگ های لغت، زندگی نامه ها، کتابشناسی ها، راهنماها، منابع جغرافیایی (اطلس ها و نقشه ها) و ... است. فعالیت هایی از قبیل پاسخگویی به سوالات مرجع مراجعین و تکثیر از منابع مرجع درخواستی از جمله خدمات این بخش است. (اطلاعات بیشتر)

آیا منابع بخش مرجع به امانت داده می شوند؟ (بالا)

خیر. منابع مرجع فقط در داخل این بخش قابل استفاده هستند.
آیا امکان جستجوی منابع مرجع فراهم شده است؟ (بالا)
بله. امکان جستجوی منابع مرجع همجون سایر منابع کتابخانه، هم از طریق نرم افزار موجود در این بخش و هم از طریق اینترنت فراهم شده است.

آیا امکان تکثیر از منابع مرجع در این بخش فراهم شده است؟ (بالا)

بله. با توجه به عدم امکان امانت دهی این منابع، مراجعین محترم می توانند از صفحات درخواستی خود در همین بخش تکثیر نمایند.
آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از بخش مرجع و نشریات کتابخانه استفاده نمایند؟ (بالا)
خیر. بخش مرجع و نشریات، در حال حاضر قابل استفاده برای عموم دانشجویان است.

بخش نشریات کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

این بخش شامل روزنامه ها و مجلات است. مراجعین محترم می توانند از نشریاتی درخواستی خود در همین بخش تکثیر نمایند.
آیا امکان جستجوی نشریات فراهم شده است؟ (بالا)
بله. امکان جستجوی نشریات همجون سایر منابع کتابخانه، هم از طریق نرم افزار موجود در این بخش و هم از طریق اینترنت فراهم شده است. البته باید توجه داشت که این به معنای امکان جستجو در محتوای نشریات و مقالات آنها نیست و صرفا منظور جستجوی اطلاعات کتابشناختی نشریات و موجودی آرشیو آنهاست.

آیا منابع بخش نشریات به امانت داده می شوند؟ (بالا)

خیر. منابع بخش نشریات همچون منابع مرجع فقط در داخل این بخش قابل استفاده هستند.

آیا امکان تکثیر از منابع بخش نشریات فراهم شده است؟ (بالا)

بله. امکان تکثیر از نشریات همچون منابع مرجع در این بخش فراهم شده است.

خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار)

خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) چیست؟ (بالا)

ميز مرجع مجازي (سرويس پرسش از كتابدار) به منظور پاسخ گويي به سوالات مراجعين محترم به وبگاه كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني دانشگاه شاهد، از طريق پست الكترونيكي طراحي شده است.

چه کسانی می توانند از خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) استفاده نمایند؟ (بالا)

کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و کارکنان دانشگاه شاهد می توانند از خدمات میز مرجع مجازی استفاده نمایند.

چگونه می توان از خدمات میز مرجع مجازی (سرویس پرسش از کتابدار) استفاده نمود؟ (بالا)

مراجعين محترم مي توانند با تكميل فرم ارسال سوال موجود در اين بخش و ارسال به كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني پاسخ پرسش هاي مورد نظر خود را دريافت كنند. همچنين در صورت عدم تمايل به استفاده از اين فرم مي توانند سوالات مختلف خود را به صورت مستقيم و از طريق پست الكترونيكي به نشاني (library@shahed.ac.ir)  ارسال داشته و پاسخ خود را در اسرع وقت و از طريق پست الكترونيكي خود دريافت دارند.

آیا برای استفاده از خدمات میز مرجع مجازی باید هزینه ای پرداخت شود؟ (بالا)

خیر.

اطلاع رسانی و پایان نامه ها

بخش اطلاع رسانی کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

این بخش شامل منابع الکترونیکی و پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی است. منابع الکترونیکی شامل انواع پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی و نیز لوح های فشرده است. این بخش خدمات متنوعی از قبیل سفارش و تحویل مقاله، ثبت نام برای اختصاص اکانت اینترنت و ایمیل دانشگاه، خدمات طرح امین، تکثیر از بخش های خاص پایان نامه ها، امانت دهی لوح های فشرده و ... را ارائه می دهد. (اطلاعات بیشتر)

آیا کتابخانه عضو طرح غدیر است؟ (بالا)

خیر.

طرح امین چیست و چه کسانی و چگونه می توانند از آن استفاده کنند؟ (بالا)
یکی از طرح های امانت بین کتابخانه ای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مشابه طرح غدیر است. بر اساس این طرح کلیه کاربران کتابخانه در صورت موجود نبودن منبع درخواستی (کتاب، مقاله، پایان نامه و ...) خود می توانند تقاضای امانت آن را از سایر کتابخانه های عضو طرح به بخش اطلاع رسانی کتابخانه اعلام دارند و این بخش در اسرع وقت نسبت به تهیه اصل و یا کپی منبع مورد درخواست از کتابخانه مورد درخواست اقدام می نماید. (اطلاعات بیشتر)

آیا می توان به بخش اطلاع رسانی سفارش تهیه مقاله داد؟ (بالا)

بله.

آیا سی دی های موجود در بخش اطلاع رسانی امانت داده می شوند؟ (بالا)

بله.
آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از سی دی ها استفاده نمایند؟ (بالا)
بله. امانت گرفتن سی دی ها منوط به ارائه کارت عضویت در کتابخانه است.
چگونه می توان از سی دی های موجود در بخش اطلاع رسانی استفاده کرد؟ (بالا)
برای دریافت آئین نامه استفاده از سی دی ها اینجا را کلیک کنید.

در بخش اطلاع رسانی پایان نامه های چه رشته هایی نگهداری می شوند؟ (بالا)

روانشناسی - علوم اجتماعی - علوم تربیتی - جامعه شناسی - فلسفه آموزش و پرورش

آیا امکان امانت گرفتن پایان نامه ها فراهم شده است؟ (بالا)

خیر. پایان نامه ها همچون منابع مرجع فقط در داخل این بخش و با ارائه کارت دانشجویی و یا عضویت کتابخانه قابل استفاده هستند.

آیا امکان تکثیر از پایان نامه ها فراهم شده است؟ (بالا)

بله. با توجه به عدم امکان امانت دهی پایان نامه ها و بر اساس آئین نامه تدوین شده در این خصوص امکان تکثیر از صفحات خاص پایان نامه فراهم شده است.
آیا امکان جستجوی پایان نامه ها فراهم شده است؟ (بالا)
بله. امکان جستجوی پایان نامه ها همجون سایر منابع کتابخانه، هم از طریق نرم افزار موجود در این بخش و هم از طریق اینترنت فراهم شده است. قابل ذکر است که علاوه بر اطلاعات کتابشناختی پایان نامه ها، امکان دسترسی به چکیده آنها نیز فراهم شده است.
آیا دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت الکترونیکی فراهم شده است؟ (بالا)
خیر. در حال حاضر صرفا امکان دسترسی به اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه های فراهم است.
آیا فقط اعضای کتابخانه می توانند از پایان نامه ها استفاده نمایند؟ (بالا)
خیر. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شاهد می توانند با ارائه کارت دانشجویی و یا کارت عضویت کتابخانه از پایان نامه ها استفاده نمایند.

شرایط و قوانین استفاده از پایان نامه ها به چه صورت است؟ (بالا)

برای دریافت آئین نامه استفاده از پایان نامه ها اینجا را کلیک کنید.

اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه

کاربرد و مزایای نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه چیست؟ (بالا)

ارائه یک نشانی پست الکترونیکی دانشگاهی در محافل و نشریات علمی برای هر فرد می تواند بیانگر هویت دانشگاهی او باشد. اکانت مذکور علاوه بر یک نشانی پست الکترونیکی از دامنه دانشگاه شاهد مثلا (yourname@shahed.ac.ir) به عنوان اکانت اتصال به اینترنت می تواند مورد استفاده واقع شود. (اطلاعات بیشتر) قابل ذکر است به منظور دسترسی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی از طریق اینترنت Dial-Up استفاده از اکانت مذکور به منظور اتصال به اینترنت الزامی است.

چه کسانی می توانند نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه را دریافت کنند؟ (بالا)

کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا) می توانند اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه را دریافت کنند.

چگونه می توان نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه را دریافت کرد؟ (بالا)

با مراجعه به بخش اطلاع رسانی و تکمیل فرم درخواست به همراه یک عدد کپی از کارت دانشجویی می توان برای دریافت اکانت مذکور ثبت نام کرد و پس از یک هفته الی ده روز برای دریافت آن به همین بخش مراجعه نمود.

آیا نام کاربری و کلمه عبور اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه توسط کتابخانه به هر فرد اختصاص داده می شود؟ (بالا)

خیر. بخش اطلاع رسانی کتابخانه صرفا متولی امر ثبت نام برای دریافت اکانت بوده و هرگونه مسائل مربوط به ساخت و پشتیبانی از آن بر عهده دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه است.
آیا امکان استفاده از اکانت اینترنت دانشگاه از طریق  ADSL فراهم شده است؟ (بالا)
خیر. اکانت مذکور صرفا برای اتصال به اینترنت از طریق Dial-Up فراهم شده است.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خصوص استفاده از اکانت اینترنت و پست الکترونیکی دانشگاه چه باید کرد؟ (بالا)

با دفتر سرور دانشگاه (تلفن 51214030 خانم یوسفی و آقای همتی) تماس بگیرید.

پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی

آیا کتابخانه منابع الکترونیکی دارد؟ (بالا)

بله. علاوه بر لوح های فشرده آموزشی و نرم افزاری مختلف موجود در بخش اطلاع رسانی، کتابخانه پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی متنوعی را مشترک است.

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی کتابخانه از چه طریق فراهم است؟ (بالا)

از طریق لینک «پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی» موجود در صفحه اصلی وبگاه کتابخانه و دانشگاه

آیا برای دسترسی به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی نیازی به داشتن نام کاربری و کلمه عبور هست؟ (بالا)

خیر. با توجه به IP Base بودن دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی در محیط دانشگاه، نیازی به داشتن نام کاربری و کلمه عبور نیست.

چه کسانی می توانند از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی کتابخانه استفاده کنند؟ (بالا)

کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و کارکنان دانشگاه می توانند با ورود به بخش پایگاه های اطلاعاتی وبگاه کتابخانه از آنها استفاده نمایند.

آیا امکان دسترسی به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی در محیط خارج از دانشگاه  (مثلا منزل) فراهم است؟ (بالا)

به طور کلی با توجه به IP Base بودن دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی، دسترسی به متن کامل مقالات آنها فقط از طریق محیط دانشگاه فراهم است. ولی اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می توانند مثلا از منزل و از طریق اکانت اینترنت دانشگاه به شبکه داخلی دانشگاه متصل شده و به متن کامل مقالات پایگاه های اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند.

آیا دسترسی به کل محتوای هر یک از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه در دانشگاه شاهد فراهم است؟ (بالا)

خیر. به طور کلی اشتراک یک پایگاه اطلاعاتی به معنای امکان دسترسی به کل محتوای آن پایگاه نیست و فقط آن بخش از پایگاه اطلاعاتی که هزینه اشتراک آن پرداخت شده است به صورت متن کامل قابل دسترسی است.

در صورت یافت نشدن مقاله مورد نظر و یا مشترک نبودن مقاله پیدا شده در پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه چگونه می توان به متن کامل آن مقاله دست یافت؟ (بالا)

می توان به صورت حضوری به بخش اطلاع رسانی کتابخانه مراجعه و یا از طریق نشانی پست الکترونیکی کتابخانه (library@shahed.ac.ir) اقدام به سفارش مقاله به کتابخانه نمود. قابل ذکر است که برای سفارش مقاله ارائه اطلاعات دقیق کتابشناختی آن (از قبیل عنوان، پدیدآورنده، نام نشریه) و نیز نام پایگاه اطلاعاتی که مقاله مورد نظر در آن جستجو شده است، الزامی است. بخش اطلاع رسانی کتابخانه تلاش می کند در اسرع وقت و با کمترین هزینه (تا حد امکان به صورت رایگان) مقاله درخواستی را از طریق سایر مراکز تهیه نماید.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خصوص استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی کتابخانه چه باید کرد؟ (بالا)

با بخش اطلاع رسانی کتابخانه (تلفن 51212276) تماس بگیرید و یا با نشانی پست الکترونیکی کتابخانه (library@shahed.ac.ir) مکاتبه نمایید.

منظور از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (IDL) چیست؟ (بالا)

در اين بخش امكان دسترسي يكپارچه به پايگاه هاي اطلاعاتي پزشكي كتابخانه مركزي و مركز اطلاع رساني فراهم شده است. كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه شاهد مي توانند با واردشدن به اين صفحه و ثبت نام كردن (Register) خود نام كاربري و كلمه عبور ويژه استفاده از اين كتابخانه ديجيتالي را دريافت كنند. از ويژگي هاي مهم اين وبگاه مي توان به امكان جستجوي همزمان در چندين پايگاه اطلاعاتي و نيز دسترسي به اطلاعاتي همچون ضريب تاثير ( Impact Factor=IF) نشريات معتير لاتين در حوزه هاي مختلف موضوعي و رتيه بندي آنها (Ranking) بر اساس معيارهاي ISI اشاره كرد. اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري مي توانند با داشتن نام كاربري و كلمه عبور مخصوص خود از كليه امكانات اين وبگاه در داخل و خارج دانشگاه استفاده نمايند. (اطلاعات بیشتر)

چه کسانی می توانند از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (IDL) استفاده نمایند؟ (بالا)

کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شاهد می توانند از این بخش استفاده نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا مشکل در خصوص استفاده از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد (IDL) چه باید کرد؟ (بالا)

با بخش آموزش (تلفن 51212280) و یا بخش اطلاع رسانی کتابخانه (تلفن 51212276) تماس بگیرید و یا با نشانی پست الکترونیکی کتابخانه (library@shahed.ac.ir) مکاتبه نمایید.

دوره های آموزشی

بخش آموزش کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

انواع بروشورهای راهنما از قبیل درباره کتابخانه و بخش های مختلف آن، آئین نامه های استفاده از بخش های مختلف کتابخانه و راهنماهای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی در این بخش وجود دارند. برگزاری دوره های آموزشی کتایخانه، توسعه و روزآمدسازی سازی وبگاه کتابخانه و نیز پشتیبانی و مدیریت کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شاهد از جمله خدمات این بخش به شمار می رود. (اطلاعات بیشتر)

آیا کتابخانه دوره های آموزشی دارد؟ (بالا)

بله.

چه کسانی و چگونه می توانند در دوره های آموزشی کتابخانه شرکت کنند؟ (بالا)

کلیه کاربران کتابخانه اعم از اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

آیا برای شرکت در دوره های آموزشی کتابخانه باید هزینه ای پرداخت شود؟ (بالا)

خیر.

در دوره های آموزشی کتابخانه چه مواردی آموزش داده می شود؟ (بالا)

آشنایی با کتابخانه: بخش ها، منابع و خدمات آن / آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و نشریات الکترونیکی و شیوه های جستجو و بازیابی مقالات در آنها

مرکز اینترنت

مرکز اینترنت کتابخانه دارای چه منابع و خدماتی است؟ (بالا)

اين مركز با در اختيار داشتن بيش از 80 دستگاه رايانة متّصل به اينترنت و دسترسي به پایگاه‌ها و منابع الکترونیکی قابل دسترس از طريق دانشگاه، به عنوان محلّي مناسب براي استفادة عمومي دانشجويان در راستاي انجام تكليف‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي كلاسي و حتّي بازبيني صندوق پست الكترونيكي آن‌ها محسوب مي‌شود. همچنين، در اين مركز، امكان چاپ نتايج جستجو، يا كپي‌ كردن آن بر روي لوح‌هاي فشرده (CD)، فلش و مانند آن نیز وجود دارد. به دليل امكان استفادة آزاد از رايانه‌ها مستقر در سايت اينترنت، اين بخش يكي از پرمراجعه‌ترين بخش‌هاي اين كتابخانه به شمار مي‌رود. (اطلاعات بیشتر)

قوانین و مقررات مرکز اینترنت کتابخانه چیست؟ (بالا)

برای دریافت آیئن نامه استفاده از مرکز اینترنت اینجا را کلیک کنید.

چه کسانی می توانند از مرکز اینترنت کتابخانه استفاده نمایند؟ (بالا)

کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می توانند از مرکز اینترنت استفاده نمایند.