پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

پايان نامه هاي الكترونيكي

  • دسترسي به متن كامل بيش از 200 هزار پايان نامه از 351 دانشگاه از 19 كشور اروپايي: DART-Europe E-Theses Portal


  • سايت هاي معرفي شده در  بخش زير برگرفته از كتاب "راهنماي توصيفي وب سايت پايان نامه ها" تاليف خانم طاهره پيشكام داد از نشر كتابدار بوده و  بر اساس الفبايي موضوعات مختلف مرتب شده اند.

  • پایگاه های دو ستاره، تمام پایان نامه های آن متن کامل است.

  • پایگاه های تک ستاره ، برخی از رکورد های آن دارای چکیده و برخی دیگر متن کامل است.

  • پایگاه های بدون ستاره تنها حاوی چکیده و اطلاعات کتابشناختی است.


آسیا (مطالعات مناطق)


َََAustralian Dissertation on Asia

در این سایت فهرست کامل پایان نامه های مربوط به امور آسیا(در استرالیا) درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا موجود می باشد.

Research School of Leiden University CNWS

دانشگاه لیدن هلند،پانان نامه های دکترای خود را در موضوعات مطالعات مناطق آسیا، آفریقا ، آمریکا در این سایت ارائه می دهد.


آفریقا(مطالعات مناطق)


Africa Regional Centre for Information Science (University of Ibadan)

موسسه مطالعات جغرافیایی دانشگاه ایبادان نیجریه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای خود را با موضوع های مطالعات مناطق آفریقا در این سایت ارائه داده است .

African studies association of the UK

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مربوط به مطالعات آفریقا در این سایت موجود است .

African Studies-Related Dissertations and Thesis(OHIO University )

مربوط به دانشگاه اوهایو ، آمریکا در رشته های مربوط به مطالعات آفریقا ،در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا است.

Bibliography of Canadian Thesis

یک موسسه کانادایی در مونترال پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در موضوع مطالعات مناطق آفریقا را ارائه می دهد .

Kenyan Resources Database

در این سایت پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا موجود است.

Research School of Leiden University CNWS

دانشگاه لیدن هلند، پایان نامه های دکترای خود را در موضوعات مطالعات مناطق آسیا،آفریقا ، آمریکا در این سایت ارائه می دهد .

University of Mumbai Dissertations

دانشگاه موبای هند پایان نامه دکترا مربوط به مطالعات مناطق آفریقا را عرضه کرده است .

 


آکوستیک (آواشناسی)


The Pennsylvania State University's Electronic Theses and Dissertations Archives**

دانشگاه پنسیلوانیا پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و موضوعات آکوستیک (آواشناسی )، تعلیم و تربیت ، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی،انسان شناسی، زبان شناسی کاربردی، معماری ،تاریخ هنر، ستاره شناسی ،میکروبیولوژی و بیولوژی ،مهندسی شیمی، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ،روان شناسی، فیزیک ، فلسفه ، مهندسی نفت و گاز ، زبان فرانسه ، آلمانی و انگلیسی ، اقتصاد، اکولوژی را ارائه می دهد .

 


آمار


dissertation.com * *

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع شده است و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی، علوم زیست محیطی، مدیریت بازرگانی، شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ،اقتصاد،آموزش،مهندسی ،جغرافیا،علم بهداشت، آمار، جامعه شناسی، علوم پایه ، روان شناسی، تاریخ،زبان شناسی و ادبیات ، حقوق، ریاضیات، فلسفه وادیانف فیزیک ،علوم سیاسی را ارائه می دهد.

 * Edoc-serverz

این سایت پایان نامه هایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به زبان آلمانی و انگلیسی با موضوعات علوم انسانی (زبان ، تاریخ ،فلسفه ، علوم سیاسی ،آمار)،هنر ، علوم رایانه و کشاورزی را ارائه می دهد .

ETD University of Johannesburg**

در این سایت پایان نامه هایی در مقطع کارشناسی ارشد ودکترا د رموضوعات انسانی (روان شناسی،زبان شناسی، علوم اجتماعی و...)علوم پایه (فیزیک ،ریاضیات،آمار...)کشاورزی و پزشکی و پرستاری،فنی و مهندسی را عرضه می کند.

Theses and dissertations University of south Africa**

دانشگاه آفریقای جنوبی پایان نامه هایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات علوم انسانی (روان شناسی،زبان شناسی،علوم اجتماعی ،الهیات ، تعلیم و تربیت و ...)علوم پایه (فیزیک ،ریاضیات و آمارو...) و پزشکی و پرستاری را از مقطع زمانی 2004 به بعد عرضه می کند.

 


آلمانی (زبان)


The Pennsylvania State University's Electronic Theses and Dissertations Archives**

دانشگاه پنسیلوانیا پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و موضوعات آکوستیک (آواشناسی )، تعلیم و تربیت ، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی،انسان شناسی، زبان شناسی کاربردی، معماری ،تاریخ هنر، ستاره شناسی ،میکروبیولوژی و بیولوژی ،مهندسی شیمی، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ،روان شناسی، فیزیک ، فلسفه ، مهندسی نفت و گاز ، زبان فرانسه ، آلمانی و انگلیسی ، اقتصاد، اکولوژی را ارائه می دهد .


 آمریکا (مطالعات مناطق)


Research School of Leiden University CNWS

دانشگاه لیدن هلند،پایان نامه هایی در مقطع دکترا را درموضوعات مناطق آسیا ،آفریقا،آمریکا در مقطع زمانی 2001 به بعد را ارائه می دهد.


آموزش


Digital Research Repository*

دانشگاه استرلینگ (انگلستان) پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای خود را با موضوعات علوم اجتماعی کاربردی،علوم رایانه و ریاضیات ،مطالعات زبان انگلیسی،علوم محیط، فیلم و رسانه، تاریخ،مدیریت،فلسفه ،روان شناسی، آموزش و علوم زیسیت شناختی را در مقطع زمانی 1993 به بعد را ارائه می دهد .

 diplom.de

پایان نامه های این سایت به زبان آلمانی انگلیسی با موضوعات و رشته های بسیار از جمله معماری ، بازاریابی و مدیریت صنعتی ، بیولوژی، شیمی ، آموزش، تاریخ، علوم رایانه ، علوم مهندسی و فنی ، هنر موسیقی ،ادبیات،ریاضیات و... از سال 1997 به بعد موجود می باشد .

* dissertation.com

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع می باشد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی ،علوم زیست محیطی،مدیریت بازرگانی ،شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ، اقتصاد، آموزش، مهندسی ، جغرافیا،علم بهداشت ،آمار،جامعه شناسی،علوم پایه ، روان شناسی ، تاریخ ، زبان شناسی و ادبیات ، حقوق ، ریاضیات ، فلسفه و ادیان ، فیزیک ، علوم سیاسی ارئه می دهد.

List of Theses Sponsored by CODERSIA

در این سایت می توان تنها فهرست عناوین پایان نامه ها در موضوعات کشاورزی، بانکداری ،فرهنگ ،اقتصاد ،آموزش،محیط زیست ،علوم پزشکی،صنعت، ارتباطات،روابط بین الملل، کار،حقوق،علوم طبیعی،علوم سیاسی،جمعیت شناسی،جامعه شناسی،تجارت ،حمل و نقل در برخی پایان نامه های مربوط به کشور های آفریقایی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشاهده کرد .

Mspace at the University of Manitoba**

سایت دانشگاه مانیتوبا پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را درمقطع زمانی 2005 به بعد را ارائه می دهد.

 * ProQuest Digital Dissertations

این سایت منبع اینترنتی واقع در آمریکا و دارای دفاتری در انگلیس و آلمان می باشد که پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات علوم ارتباطات و هنر، آموزش،زبان-ادبیات –زبان شناسی، فلسفه وادیان ، علوم اجتماعی ،علوم زیست-محیطی،زمین شناسی،علوم پزشکی ،علوم پایه و فنی و روان شناسی را درمقطع زمانی 2005 به بعد ارائه می دهد.

Universitetet I Oslo(university of Oslo)*

در این سایت دانشگاه اسلو(نروژ) در رشته الهیات ،حقوق،پزشکی،علوم انسانی،ریاضیات، علوم طبیعی، دندان پزشکی،علوم اجتماعی، آموزش ، کتابخانه مرکزی ،مراکز مستقر در دانشگاه درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا به زبان نروژی و انگلیسی درمقطع زمانی 1998 به بعد را پوشش می دهد .

 ** UPPSALA UNIVERSITY

در سایت دانشگاه آپسالا(سوئد)پایان نامه کارشناسی با موضوعات پزشکی،انسان شناسی قومی ،تاریخ باستان ،مطالعات تجاری،قوم شناسی،تاریخ اقتصادی ، اقتصاد،آموزش،زبان انگلیسی،تاریخ ،علوم اطلاعات ،زبان شناسی،بیوشیمی پزشکی و میکروبیولوژی در مقطع زمانی 1998 به بعد ارائه می شود.


ادبیات


diplom.de

پایان نامه های این سایت به زبان آلمانی انگلیسی با موضوعات و رشته های بسیار از جمله معماری ، بازاریابی و مدیریت صنعتی ، بیولوژی، شیمی ، آموزش، تاریخ، علوم رایانه ، علوم مهندسی و فنی ، هنر موسیقی ،ادبیات،ریاضیات و... از سال 1997 به بعد موجود می باشد .

* dissertation.com

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع می باشد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی ،علوم زیست محیطی،مدیریت بازرگانی ،شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ، اقتصاد، آموزش، مهندسی ، جغرافیا،علم بهداشت ،آمار،جامعه شناسی،علوم پایه ، روان شناسی ، تاریخ ، زبان شناسی و ادبیات ، حقوق ، ریاضیات ، فلسفه و ادیان ، فیزیک ، علوم سیاسی ارئه می دهد.

* ProQuest Digital Dissertations

این سایت منبع اینترنتی واقع در آمریکا و دارای دفاتری در انگلیس و آلمان می باشد که پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات علوم ارتباطات و هنر، آموزش،زبان-ادبیات –زبان شناسی، فلسفه وادیان ، علوم اجتماعی ،علوم زیست-محیطی،زمین شناسی،علوم پزشکی ،علوم پایه و فنی و روان شناسی را درمقطع زمانی 2005 به بعد ارائه می دهد.


  ادیان


* dissertation.com

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع می باشد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی ،علوم زیست محیطی،مدیریت بازرگانی ،شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ، اقتصاد، آموزش، مهندسی ، جغرافیا،علم بهداشت ،آمار،جامعه شناسی،علوم پایه ، روان شناسی ، تاریخ ، زبان شناسی و ادبیات ، حقوق ، ریاضیات ، فلسفه و ادیان ، فیزیک ، علوم سیاسی ارئه می دهد.

* ProQuest Digital Dissertations

این سایت منبع اینترنتی واقع در آمریکا و دارای دفاتری در انگلیس و آلمان می باشد که پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات علوم ارتباطات و هنر، آموزش،زبان-ادبیات –زبان شناسی، فلسفه وادیان ، علوم اجتماعی ،علوم زیست-محیطی،زمین شناسی،علوم پزشکی ،علوم پایه و فنی و روان شناسی را درمقطع زمانی 2005 به بعد ارائه می دهد.

Universitetet I Oslo(university of Oslo)*

در این سایت دانشگاه اسلو(نروژ) در رشته الهیات ،حقوق،پزشکی،علوم انسانی،ریاضیات، علوم طبیعی، دندان پزشکی،علوم اجتماعی، آموزش ، کتابخانه مرکزی ،مراکز مستقر در دانشگاه درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا به زبان نروژی و انگلیسی درمقطع زمانی 1998 به بعد را پوشش می دهد .

E-thesis(Electronic Publications at the University of Helsinki)**

دانشکده های مختلف دانشگاه هلسینکی در رشته های کشاورزی،جنگلداری،هنر ،علوم رفتاری،علوم زیست (محیطی)،حقوق ،پزشکی،داروسازی،علوم،علوم اجتماعی،ادیان،علوم دامی،بیوتکنولوژی،فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد ودکترا(رشته های بیوتکنولوژی و فیزیک تنها پایان نامه های دکترا) به زبانهای انگلیسی وفنلاندی پایان نامه های خود را در مقطع زمانی 1999 به بعد را ارائه می دهد.

 * Lund University Dissertations

دانشگاه لاند سوئد پایان نامه هایی را درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ودکترا با موضوعات مدیریت ، اقتصاد و علوم اجتماعی ،علوم انسانی وادیان ،حقوق،علوم پزشکی، رشته های فنی، اقتصاد صنعتی را در مقطع زمانی 1996 به بعد را عرضه می کند .

PUM (Les Presses de l'Université de Montréal)**

دانشگاه مونترال در موضوعات مربوط به تحصیلات عالی بازرگانی ،دارو سازسی ،پزشکی،ادیان ،هنر و علوم ،مطالعات عالی و علوم آموزشی (به زبان فرانسوی)پایان نامه های خود را ارائه می دهد.

TREN (TheTheological Research Exchange network)

پایان نامه هایی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ودکترا با موضوعات ادیان و مذاهب در مقطع زمانی 1931 به بعد در این سایت موجود می باشد.


ارتباطات


* dissertation.com

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع می باشد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی ،علوم زیست محیطی،مدیریت بازرگانی ،شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ، اقتصاد، آموزش، مهندسی ، جغرافیا،علم بهداشت ،آمار،جامعه شناسی،علوم پایه ، روان شناسی ، تاریخ ، زبان شناسی و ادبیات ، حقوق ، ریاضیات ، فلسفه و ادیان ، فیزیک ، علوم سیاسی ارئه می دهد.

List of Theses Sponsored by CODERSIA

در این سایت می توان تنها فهرست عناوین پایان نامه ها در موضوعات کشاورزی، بانکداری ،فرهنگ ،اقتصاد ،آموزش،محیط زیست ،علوم پزشکی،صنعت، ارتباطات،روابط بین الملل، کار،حقوق،علوم طبیعی،علوم سیاسی،جمعیت شناسی،جامعه شناسی،تجارت ،حمل و نقل در برخی پایان نامه های مربوط به کشور های آفریقایی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشاهده کرد .

** Duquesne University/Gum. berg Library

این سایت پایان نامه های خود را در رشته های بیولوژی،تجارت،شیمی و بیوشیمی،ارتباطات ، ریاضی ،تعلیم و تربیت ،روان شناسی،زبان انگلیسی،تاریخ ، موسیقی، محیط زیست ،پرستاری،داروسازی ،فلسفه ،الهیات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه داده است .

 

ICAD (International Community for Auditory Display)**

ICAD is a forum for presenting research on the use of sound to display data, monitor systems, and provide enhanced user interfaces for computers and virtual reality systems. It is unique in its singular focus on auditory displays and the array of perception, technology, and application areas that this encompasses.


اقتصاد


* dissertation.com

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع می باشد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی ،علوم زیست محیطی،مدیریت بازرگانی ،شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ، اقتصاد، آموزش، مهندسی ، جغرافیا،علم بهداشت ،آمار،جامعه شناسی،علوم پایه ، روان شناسی ، تاریخ ، زبان شناسی و ادبیات ، حقوق ، ریاضیات ، فلسفه و ادیان ، فیزیک ، علوم سیاسی ارئه می دهد.

List of Theses Sponsored by CODERSIA

در این سایت می توان تنها فهرست عناوین پایان نامه ها در موضوعات کشاورزی، بانکداری ،فرهنگ ،اقتصاد ،آموزش،محیط زیست ،علوم پزشکی،صنعت، ارتباطات،روابط بین الملل، کار،حقوق،علوم طبیعی،علوم سیاسی،جمعیت شناسی،جامعه شناسی،تجارت ،حمل و نقل در برخی پایان نامه های مربوط به کشور های آفریقایی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشاهده کرد .

 ** UPPSALA UNIVERSITY

در سایت دانشگاه آپسالا(سوئد)پایان نامه کارشناسی با موضوعات پزشکی،انسان شناسی قومی ،تاریخ باستان ،مطالعات تجاری،قوم شناسی،تاریخ اقتصادی ، اقتصاد،آموزش،زبان انگلیسی،تاریخ ،علوم اطلاعات ،زبان شناسی،بیوشیمی پزشکی و میکروبیولوژی در مقطع زمانی 1998 به بعد ارائه می شود.

 * Lund University Dissertations

دانشگاه لاند سوئد پایان نامه هایی را درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ودکترا با موضوعات مدیریت ، اقتصاد و علوم اجتماعی ،علوم انسانی وادیان ،حقوق،علوم پزشکی، رشته های فنی، اقتصاد صنعتی را در مقطع زمانی 1996 به بعد را عرضه می کند .

Council for the Development of Social Science Research in Africa

در این موسسه تحقیقات علوم اجتماعی سنگال پایان نامه های کرشناسی ارشد ودکترای خود را با موضوعات کشاورزی ،بانکداری ،اقتصاد ،حقوق ،علوم سیاسی ،تجارت را ارائه می کند.

dissertation.de*

این سایت در کشور آلمان است و دارای رساله دکتری ،پایان نامه کارشناسی ارشد به زبان آلمانی- انگلیسی با موضوعات بیوشیمی،مدیریت بازرگانی ،شیمی،اقتصاد،جغرافیا،تاریخ هنر،زبان،مهندسی مکانیک،فیزیک ،علوم سیاسی ،روان شناسی،علوم اجتماعی می باشد .

DSpace (MIT Theses)*

در این سایت کلیه گروه های آموزشی MIT پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترارا در مقطع زمانی 1879 به بعد را ارائه می کند.

The Pennsylvania StateUniversity's Electronic Theses and Dissertations Archives**

دانشگاه پنسیلوانیا پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و موضوعات آکوستیک (آواشناسی )، تعلیم و تربیت ، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی،انسان شناسی، زبان شناسی کاربردی، معماری ،تاریخ هنر، ستاره شناسی ،میکروبیولوژی و بیولوژی ،مهندسی شیمی، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ،روان شناسی، فیزیک ، فلسفه ، مهندسی نفت و گاز ، زبان فرانسه ، آلمانی و انگلیسی ، اقتصاد، اکولوژی را ارائه می دهد .

TheGeorge Washington University(Electronictheis/dissertation)**

در این سایت امکان دسترسی به پایان نامه های دانشگاه جرج واشنگتن (آمریکا)در موضوعات مختلف وجود دارد.

HKUST Library (Electronic Theies)*

کتابخانه دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ پایان نامه هایی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ودکترا در موضوعات زیر را ارائه می دهد: حسابداری،بیوشیمی،بیولوژی،مهندسی شیمی،شیمی،شهرسازی،مهندسی عمران،علوم رایانه ،اقتصاد،مهندسی الکترونیک ،امور مالی،علوم انسانی،مهندسی صنایع ،سیستم و فناوری اطلاعات،مدیریت سازمانی،بازاریابی، ریاضیات ،مهندسی مکانیک ،فیزیک ،علوم اجتماعی.برخی از پایان نامه ها به زبان انگلیسی و برخی دیگر به زبان هنگ کنگی است .

Rhodes eResearch Repository**

در این سایت پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد ودکترامتعلق به دانشگاه رودز(آفریقای جنوبی) در موضوعات علوم انسانی موجود می باشد .

Scirus ETD Search*

این سایت از سایت های تحت پوشش NDLTD می باشد و در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات فضانوردی ، علوم زمین و سیاره شناسی،فنی مهندسی،زبان وزبان شناسی،علوم زیستی،ریاضیات ،عصب شناسی، فیزیک ،علوم رفتاری و اجتماعی ،زیست گیاهی ،شیمی و مهندسی شیمی،اقتصاد ،بازرگانی،مدیریت،علوم محیط، حقوق ،علوم مواد،طب،فارماکولوژی،ِ روان شناسی، جامعه شناسی را در مقطع زمانی 1900 به بعد را ارائه می دهد.

Tübinger Dissertationen (Universitätsbibliothek Tübingen)*

در این سایت پایان نامه ها به زبان آلمانی و انگلیسی با موضوعات حقوق،اقتصاد،پزشکی،علوم رفتاری و اجتماعی ،فلسفه و تاریخ ،مطالعات فرهنگی،ریاضیات ،فیزیک ،شیمی و داروسازی،بیولوژی ،جغرافیا،فناوری اطلاعات و علوم شناختی، زبان شناسی تاریخی در مقطع زمانی 2004 به بعد را ارائه می دهد.

Université Lyon 2**

در این سایت پایان نامه های در مقطع دکترای دانشگاه لیون به زبان فرانسوی ،انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی،در موضوعات زبان ،جامعه شناسی،انسان شناسی، اقتصاد ،علوم سیاسی، روان شناسی،جغرافیا و تاریخ موجود است.

**University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations

این سایت پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در موضوعات حسابداری،زبان های آفریقایی، کشاورزی ،انسان شناسی وباستان شناسی، معماری،الهیات ،گیاه شناسی ،مهندسی شیمی، شیمی ،مهندسی عمران ،علوم رایانه ،تعلیم و تربیت ،دندان پزشکی،روان شناسی،اقتصاد ،الکترونیک ،ژنتیک، جغرافیا، زمین شناسی،علوم ارتباطات،مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک ،میکروبیولوژی، موسیقی،پرستاری،فیزیک ،جامعه شناسی،دامپزشکی.

University of Waterloo**

پایان نامه های دانشگاه واترلو(کانادا)در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های هنر ،علوم انسانی،بیولوژی،محیط زیست ،اقتصاد ،ریاضیات ،مهندسی ،علوم اجتماعی ،پزشکی می باشد.


اکولوژی


The Pennsylvania StateUniversity's Electronic Theses and Dissertations Archives**

دانشگاه پنسیلوانیا پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و موضوعات آکوستیک (آواشناسی )، تعلیم و تربیت ، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی،انسان شناسی، زبان شناسی کاربردی، معماری ،تاریخ هنر، ستاره شناسی ،میکروبیولوژی و بیولوژی ،مهندسی شیمی، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ،روان شناسی، فیزیک ، فلسفه ، مهندسی نفت و گاز ، زبان فرانسه ، آلمانی و انگلیسی ، اقتصاد، اکولوژی را ارائه می دهد.


  الهیات


Theses and dissertations University of south Africa**

دانشگاه آفریقای جنوبی پایان نامه هایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات علوم انسانی (روان شناسی،زبان شناسی،علوم اجتماعی ،الهیات ، تعلیم و تربیت و ...)علوم پایه (فیزیک ،ریاضیات و آمارو...) و پزشکی و پرستاری را از مقطع زمانی 2004 به بعد عرضه می کند.

 ** Duquesne University/Gum berg Library

این سایت پایان نامه های خود را در رشته های بیولوژی،تجارت،شیمی و بیوشیمی،ارتباطات ، ریاضی ،تعلیم و تربیت ،روان شناسی،زبان انگلیسی،تاریخ ، موسیقی، محیط زیست ،پرستاری،داروسازی ،فلسفه ،الهیات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه داده است .

**University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations

این سایت پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در موضوعات حسابداری،زبان های آفریقایی، کشاورزی ،انسان شناسی وباستان شناسی، معماری،الهیات ،گیاه شناسی ،مهندسی شیمی، شیمی ،مهندسی عمران ،علوم رایانه ،تعلیم و تربیت ،دندان پزشکی،روان شناسی،اقتصاد ،الکترونیک ،ژنتیک، جغرافیا، زمین شناسی،علوم ارتباطات،مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک ،میکروبیولوژی، موسیقی،پرستاری،فیزیک ،جامعه شناسی،دامپزشکی.

Acorn (Catalog of the Vanderbilt University Libraries)*

کتابخانه ژان و الکساندر هرد پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات داروسازی ،الهیات ،حقوق ،مدیریت ، موسیقی ،علوم پایه و مهندسی را فراهم کرده است .

PUM (Les Presses de l'Université de Montréal)**

دانشگاه مونترال در موضوعات مربوط به تحصیلات عالی بازرگانی،داروسازی،پزشکی،دانشکده ادیان،هنر و علوم ،مطالعات عالی،علوم آموزشی( به زبان فرانسوی )پایان نامه های خود را ارائه می دهد .

UPPSALA UNIVERSITY*

در سایت دانشگاه آپسالا(سوئد)پایان نامه کارشناسی با موضوعات پزشکی،انسان شناسی قومی ،تاریخ باستان ،مطالعات تجاری،قوم شناسی،تاریخ اقتصادی ، اقتصاد،آموزش،زبان انگلیسی،تاریخ ،علوم اطلاعات ،زبان شناسی،بیوشیمی پزشکی و میکروبیولوژی در مقطع زمانی 1998 به بعد ارائه می شود.


 امور مالی


HKUST Library (Electronic Theies)*

کتابخانه دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ پایان نامه هایی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ودکترا در موضوعات زیر را ارائه می دهد: حسابداری،بیوشیمی،بیولوژی،مهندسی شیمی،شیمی،شهرسازی،مهندسی عمران،علوم رایانه ،اقتصاد،مهندسی الکترونیک ،امور مالی،علوم انسانی،مهندسی صنایع ،سیستم و فناوری اطلاعات،مدیریت سازمانی،بازاریابی، ریاضیات ،مهندسی مکانیک ،فیزیک ،علوم اجتماعی.برخی از پایان نامه ها به زبان انگلیسی و برخی دیگر به زبان هنگ کنگی است.


انسان شناسی


The Pennsylvania StateUniversity's Electronic Theses and Dissertations Archives**

دانشگاه پنسیلوانیا پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و موضوعات آکوستیک (آواشناسی )، تعلیم و تربیت ، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی،انسان شناسی، زبان شناسی کاربردی، معماری ،تاریخ هنر، ستاره شناسی ،میکروبیولوژی و بیولوژی ،مهندسی شیمی، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ،روان شناسی، فیزیک ، فلسفه ، مهندسی نفت و گاز ، زبان فرانسه ، آلمانی و انگلیسی ، اقتصاد، اکولوژی را ارائه می دهد .

* dissertation.com

کتابخانه مجازی است که در آمریکا واقع می باشد و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا را با موضوعات انسان شناسی ،علوم زیست محیطی،مدیریت بازرگانی ،شیمی، ارتباطات و هنر،علوم رایانه ، زمین شناسی ، اقتصاد، آموزش، مهندسی ، جغرافیا،علم بهداشت ،آمار،جامعه شناسی،علوم پایه ، روان شناسی ، تاریخ ، زبان شناسی و ادبیات ، حقوق ، ریاضیات ، فلسفه و ادیان ، فیزیک ، علوم سیاسی ارئه می دهد.

Université Lyon 2**

در این سایت پایان نامه های در مقطع دکترای دانشگاه لیون به زبان فرانسوی ،انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی،در موضوعات زبان ،جامعه شناسی،انسان شناسی، اقتصاد ،علوم سیاسی، روان شناسی،جغرافیا و تاریخ موجود است.

**University of Pretoria Electronic Theses and Dissertations

این سایت پایان نامه های خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را در موضوعات حسابداری،زبان های آفریقایی، کشاورزی ،انسان شناسی وباستان شناسی، معماری،الهیات ،گیاه شناسی ،مهندسی شیمی، شیمی ،مهندسی عمران ،علوم رایانه ،تعلیم و تربیت ،دندان پزشکی،روان شناسی،اقتصاد ،الکترونیک ،ژنتیک، جغرافیا، زمین شناسی،علوم ارتباطات،مهندسی مواد ،مهندسی مکانیک ،میکروبیولوژی، موسیقی،پرستاری،فیزیک ،جامعه شناسی،دامپزشکی.

روزآمدسازي: 25/05/1390