پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

کتابخانه مرکزی

:

databasesguides


راهنماي كاربران
راهنمای استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي

فهرست پايگاه هاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي راهنماي جستجوي اطلاعات فارسي در اينترنت
راهنماي ثبت نام و استفاده از «كتابخانه ديجيتالي دانشگاه شاهد (IDL)» (ويژه اعضاي محترم هيات علمي) راهنماي استفاده از Science Direct (انگليسي)
راهنماي استفاده از Emerald (انگليسي) راهنماي استفاده از Blackwell (فارسي)
راهنماي جستجوي پايان نامه ها در ProQuest (انگليسي) راهنماي استفاده از ProQuest (انگليسي)
راهنماي ساده استفاده از IEEE (انگليسي) راهنماي پيشرفته استفاده از IEEE (انگليسي)
راهنماي استفاده از Oxford Journals (انگليسي) راهنماي استفاده از Eric (انگليسي)
راهنماي استفاده از Springer (انگليسي) راهنماي استفاده از ISI Web of Knowledge (فارسي)
راهنماي استفاده از MathSciNet (انگليسي) راهنماي استفاده از Medline (انگليسي)
راهنماي استفاده از EBMR (انگليسي) راهنماي استفاده از Scopus (انگليسي)
راهنمای استفاده از بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) (فارسی) راهنماي استفاده از فهرستگان (پايگاه مقالات تمام متن فارسي) (فارسي)
تاریخ آخرین روزآمدسازی: 30/06/1389