پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
کتابخانه های دانشکده ای:
 
o کتابخانه دانشکده هنر (اطلاعات بیشتر)
o کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی (اطلاعات بیشتر)
o کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی (اطلاعات بیشتر)
o کتابخانه دانشکده علوم پایه (اطلاعات بیشتر)
o کتابخانه دانشکده پزشکی (اطلاعات بیشتر)
o کتابخانه دانشکده دندانپزشکی (اطلاعات بیشتر)
o کتابخانه دانشکده کشاورزی (اطلاعات بیشتر)
 
 کتابخانه های دیگر:
 
o کتابخانه بیمارستان حضرت زینب (س)
o کتابخانه بیمارستان مصطفی خمینی
o کتابخانه خوابگاه شهيد آويني (طرح جامع - براداران)
o كتابخانه خوابگاه شهيد نجات اللهي (برادران)
o کتابخانه خوابگاه کوثر (خواهران)
o كتابخانه خوابگاه ملت (خواهران)
o كتابخانه خوابگاه ايرانشهر (خواهران)
o كتابخانه خوابگاه حضرت زهرا (س)
o کتابخانه کلینیک سلامت خانواده
o كتابخانه مركز تحقيقات گياهان دارويي

 توجه: کلیه منابع چاپی (اعم از کتاب، پایان نامه، و ...) کتابخانه های دانشگاه شاهد (کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی و کتابخانه های وابسته به آن) از طریق سامانه جستجوی منابع کتابخانه های دانشگاه، قابل جستجو هستند.
 
روزآمدسازي: 27/04/1391