پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه


توجه: نحوه ی صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation) در مقالات منتشر شده از سوی پژوهشگران دانشگاه شاهد


گزارشات واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد:


وضعیت تولید علم دانشگاه شاهد در پایگاه تحلیل استنادی  WOS

​                                       تاریخ ​                                       دانلود
​                            2017- 27- August ​                                      دانلود
                            2016- Dec-20  
​                                      دانلود

 
 
​                                    تاریخ ​                                دانلود
​                            2017- 27- August
​                                دانلود
                            2016- Dec-20
​                                دانلود
​                            2016- Feb-10 ​                                دانلود