پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
مرکز اسناد و مدارک علمی
 

 نمایشگر تصویر

 
 

 دسترسی مستقیم

 
 
 http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C.JPG                http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9.JPG              http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.JPG               http://spmoss/lib/Shared%20Documents/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C.JPG   

      دسترسی به پایگاه ها                 سامانه تامین مدارک علمی               شیوه نامه نگارش پایان نامه             ورود و عضویت در پرتال کتابخانه      

                                                        
                                                        
                                                         راهنمای پایگاه های اطلاعاتی


 
 

 اخبار و اطلاعیه ها

 
پیوستها
  
  
  
  
26/06/1444
  
25/06/1444
  
24/06/1444
  
17/06/1444
  
15/06/1444
  
03/06/1444
  
25/05/1444
  
17/05/1444
  
14/05/1444
  
04/05/1444
1 - 10بعدی
اعلانات
همایش ها و برنامه های آتی
گزارش تصویری و ویدیویی