پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه

عنوان

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه

یکی از راه‌های بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه ساماندهی نیازهای و اولویت‌های پژوهشی صنایع و شرکت‌ها و همچنین آگاه کردن جامعه دانشگاهی از این نیازها می‌باشد. در همین راستا به اطلاع می رساند که سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد ) به نشانی :  https://sajed.msrt.irجهت ثبت و اطلاع رسانی این نیازها راه اندازی و در حال بهره برداری است. لازم به ذکر است بخش فرصت های شغلی تخصصی در این سامانه نیز راه اندازی گردیده است و دانش آموختگان جویای کار با مراجعه به سامانه ساجد می توانند از فرصت های شغلی مطلع شوند.تاریخ انتشار

08/15/2022

تصویر خبر

پیوست: