پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: استفاده از خدمات مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در مردادماه 1401

عنوان

استفاده از خدمات مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در مردادماه 1401

قابل توجه مراجعین و اعضاء محترم مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه با توجه به تعطیلی دانشگاه در مردادماه، قبل از مراجعه‎ی حضوری برای انجام امور مربوط به تسویه حساب و یا دریافت دیگر خدمات کتابخانه ای، با شماره تلفن : 02151214118 ( آقای پاشنگ ) تماس گرفته شود تا از زمان حضور کارکنان هر یک از بخش ها اطلاع حاصل نمایید.تاریخ انتشار

07/24/2022

تصویر خبر

پیوست: