پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: کنترل دخانیات (کار تحقیقاتی مشترک و حمایت از طرح ها و ...)

عنوان

کنترل دخانیات (کار تحقیقاتی مشترک و حمایت از طرح ها و ...)

با سلام

احتراماَ باستحضار می رساند، مرکز تحقیقات کنترل دخانیات، آمادگی خود را جهت همکاری با اساتید محترم برای انجام کار تحقیقاتی مشترک و حمایت از طرح ها و مقالات پژوهشی در حوزه های مرتبط با موضوع دخانیات با سرفصل های: 1-سلامت 2-اقتصاد 3-صنعت 4- محیط زیست 5-مالیات 6-قاچاق 7-تولید 8-مصرف 9-تقاضا  و ... اعلام می دارد. لذا اساتید علاقمند به حوزه کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات می توانند با ارائه طرح های خود، از حمایت مالی این مرکز بهرمند شوند.

https://iata.org.ir

 


تاریخ انتشار

05/11/2022

تصویر خبر

پیوست: