پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: دسترسی به نسخه های خطی و کمیاب زبان فارسی کتابخانه کنگره امریکا

عنوان

دسترسی به نسخه های خطی و کمیاب زبان فارسی کتابخانه کنگره امریکا

کتابخانه کنگره آمریکا، مجموعه بسیار جالبی از نسخه های خطی و کمیاب زبان فارسی را به صورت رایگان برای عموم علاقمندان خود در دسترس قرار داده است. لذا علاقمندان می توانند جهت دسترسی و استفاده به آدرس زیر مراجعه نمایند. 


 

تاریخ انتشار

11/27/2021

تصویر خبر

پیوست: