پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: امکان دسترسی به سامانه سنا (سامانه نشریات ایران) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

عنوان

امکان دسترسی به سامانه سنا (سامانه نشریات ایران) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، سامانه سنا (سامانه نشریات ایران)، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران راه اندازی و در دسترس قرار گرفته است. در این سامانه متن کامل نشریات ایران از دوره قاجار تاکنون به صورت تمام متن در دسترس کاربران قرار دارد. این پروژه بخشی از پروژه کتابخانه ملی تحت عنوان "حافظه ملی در خانه هر ایرانی" با هدف توزیع عادلانه و دسترسی آزاد به اطلاعات است. پژوهشگران، دانشجویان و هر ایرانی علاقه مند به گذشته و تاریخ این سرزمین می تواند از متن کامل نشریات اسکن شده در این سامانه استفاده نماید.

پایگاه های موجود در این سامانه عبارتند از:

نشریات دوره قاجاریه (1193-1304 ق.)

نشریات دوره پهلوی اول (1304-1320 ش.)

نشریات دوره پهلوی دوم (1320-1357 ش.-)

و  نشریات لاتین.

لینک دسترسی به سامانه سنا:                    https://sana.nlai.ir/

تاریخ انتشار

11/28/2020

تصویر خبر

پیوست: