پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: شرایط عضویت در کتابخانه های دانشگاه شاهد برای دانشجویان جدید

عنوان

شرایط عضویت در کتابخانه های دانشگاه شاهد برای دانشجویان جدید

​دانشجویان عزیز ورود شما را به دانشگاه شاهد خوش آمد گفته و برای شما در ادامه ی راه، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد با داشتن منابع اطلاعاتی غنی چاپی و الکترونیکی پشتیبان و همراه شما در رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهش می باشد. شما می توانید با عضویت در این مرکز از امکانات و آموزش های کتابخانه ای و همچنین تجربه کتابداران متخصص این مرکز استفاده نمایید.

برای عضویت در کتابخانه های دانشگاه به پرتال مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه مراجعه کرده و ضمن مطالعه ی راهنمای عضویت، درخواست عضویت خود را ثبت نمایید.


شاد، سلامت و پیروز باشید

مدیریت مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد

تاریخ انتشار

11/11/2020

تصویر خبر

پیوست: