پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: امکان دسترسی رایگان به خدمات پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

عنوان

امکان دسترسی رایگان به خدمات پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

​با سلام

به استحضار پژوهشگران محترم دانشگاه می رساند، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به عنوان بانک جامع و روز آمد منابع علمی کشور شامل بانک های متنوع و متعددی است که خدمات و سرویس های گوناگونی را به جامعه علمی کشور ارائه می دهد. این پایگاه با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی و سهولت دسترسی پژوهشگران، محققان و کاربران به منابع علمی در راستای توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور، فعالیت نموده و به عنوان تنها بانک دسترسی آزاد (Open Access) منابع علمی در کشور، اصل مقالات را به صورت نامحدود در اختیار کاربران خود قرار داده است.
از این رو پژوهشگران محترم دانشگاه می توانند با استفاده از آدرس این مرکز ( https://www.sid.ir/fa/journal/index.aspx) اقدام به آشنایی و استفاده از منابع علمی و غنی این مرکز در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی نمایند.


راهنمای کاربران پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تاریخ انتشار

11/04/2020

تصویر خبر

پیوست: