پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: خدمتی جدید: امکان دسترسی از طریق ایمیل سازمانی برای کاربران دانشگاه ها و م... به پایگاه مگیران

عنوان

خدمتی جدید: امکان دسترسی از طریق ایمیل سازمانی برای کاربران دانشگاه ها و م... به پایگاه مگیران

باسلام و احترام


با ادامه همه گیری کرونا ویروس و حضور نداشتن بسیاری از پژوهشگران در محل تحصیل یا کار خود، دسترسی به مقالات مگیران برای عده ای از کاربران امکان پذیر نیست.
به اطلاع می رساند از این پس اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و سازمان هایی که مشترک مگیران هستند می توانند خارج از شبکه محل تحصیل یا کار خود نیز از خدمات مگیران استفاده کنند.
بدین منظور کافی ست ایمیل سازمانی خود را در هنگام ثبت نام و یا در نشانی دوم سامانه نویسندگان مگیران ثبت و تایید نموده و پس از ورود مقالات مورد نیاز را از اعتبار اشتراک سازمانی دانلود کنند.

تداوم ارائه این خدمات در آینده منوط به ارزیابی های آتی و پایبندی اعضا به رعایت قوانین استفاده از منابع مگیران خواهد بود.


ورود به سایتبا تشکر
مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه

تاریخ انتشار

09/22/2020

تصویر خبر

پیوست: