پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: امکان استفاده از خدمات مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در مردادماه 1399

عنوان

امکان استفاده از خدمات مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در مردادماه 1399

قابل توجه مراجعین و اعضاء محترم مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه با توجه به تعطیلی دانشگاه در مردادماه ( از روز دوشنبه مورخ 99/05/06 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/05/22)، قبل از مراجعه‎ی حضوری برای انجام امور مربوط به تسویه حساب و یا دریافت دیگر خدمات کتابخانه ای، با کتابخانه تماس گرفته شود تا از زمان حضور کارکنان هر یک از بخش ها مطلع گردید.


 

             بخش ها
          شماره تماس
           امانت​ ​                                                                51214116 - 51214115
​          مرجع و اطلاع رسانی ​                                                                51214139 - 51214120
        علم سنجی​ ​                                                                51214138 - 51214117
      معاونت​ ​                                                                       51214118
 


با تشکر

مدیریت کتابخانه


تاریخ انتشار

07/29/2020

تصویر خبر

پیوست: