پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: حذف نسخه چاچی و صحافی پایان نامه برای تسویه حساب دانشجویان

عنوان

حذف نسخه چاچی و صحافی پایان نامه برای تسویه حساب دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه

طبق مصوبه ی جلسه شماره 414 تاریخ 1398/08/22 شورای پژوهشی دانشگاه، مقرر گردید که کلیه ی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تنها نسخه الکترونیکی خود را در قالب Word  و PDF  به پورتال مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه ارسال نمایند و از این تاریخ نیازی به تحویل نسخه صحافی شده پایان نامه به هیچ کدام از بخش های دانشگاه نمی باشد. لازم به ذکر است که ویرایش جدید دستورالعمل نگارش پایان نامه  در وب سایت کتابخانه مرکزی ( شیوه نامه نگارش پایان نامه) بارگذاری گردیده و دانشجویان محترم دانشگاه می توانند برای تنظیم فایل الکترونیکی پایان نامه خود از آن استفاده نمایند.


با تشکر

مدیریت اسناد و مدارک علمی دانشگاه


تاریخ انتشار

11/20/2019

تصویر خبر

پیوست: