پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: استفاده از خدمات مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در مردادماه 1398

عنوان

استفاده از خدمات مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در مردادماه 1398

قابل توجه مراجعین و اعضاء محترم مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه با توجه به تعطیلی دانشگاه در مردادماه، قبل از مراجعه‎ی حضوری برای انجام امور مربوط به تسویه حساب و یا دریافت دیگر خدمات کتابخانه ای، با کتابخانه تماس گرفته شود تا از زمان حضور کارکنان هر یک از بخش ها مطلع گردید.

 

             بخش ها
          شماره تماس
           امانت​ ​                                                                51214116 - 51214115
​          مرجع و اطلاع رسانی ​                                                                51214139 - 51214120
        علم سنجی​ ​                                                                51214138 - 51214117
      معاونت​ ​                                                                       51214118
 

با تشکر

مدیریت کتابخانه

تاریخ انتشار

07/15/2019

تصویر خبر

پیوست: