پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: امکان اعتبارسنجی کامل نشریات ISC بر اساس گزارش های استنادی سال 95-2016

عنوان

امکان اعتبارسنجی کامل نشریات ISC بر اساس گزارش های استنادی سال 95-2016

به استحضار می رساند، به دلیل به روز شدن - در دسترس قرار گرفتن - داده های سال 1395 - گزارش های استنادی نشریات علمی فارسی PJCR، عربی AJCR و انگلیسی EJCR در پایگاه علوم جهان اسلام ISC، مقدار شاخص های IF و  Q  سال های قبل برخی از مجله های نمایه شده در این پایگاه، تغییر  یافته است. با توجه به ثبت و  ذخیره گزارش های اعتبارسنجی مجله ها در سامانه مدیریت اطلاعات  پژوهشی دانشگاه، گزارش اعتبارسنجی مجله های مشمول این وضعیت در حال بروز رسانی می باشد، بنابراین در هنگام استفاده از گزارش اعتبارسنجی این دسته از مجله ها، برای ترفیع، ارتقاء، نمره پایان نامه و ... به تاریخ اعتبارسنجی درج شده در زیر فرم گزارش اعتبارسنجی توجه شود.
 
 
کتابخانه مرکزی
واحد علم سنجی

تاریخ انتشار

05/19/2019

تصویر خبر

پیوست: