پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: برقراری امکان ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه

عنوان

برقراری امکان ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می توانند جهت ثبت درخواست اعتبارسنجی مجله، مشاهده و چاپ گزارش مربوطه به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه به آدرس:

https://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Login/Login.aspx

مراجعه نمایند.


نام کاربری = شماره داشجویی

کلمه عبور = کد ملی
واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی

تاریخ انتشار

05/11/2019

تصویر خبر

پیوست: