پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: عدم امکان اعتبارسنجی کامل مجلات نمایه شده در پایگاه ISC

عنوان

عدم امکان اعتبارسنجی کامل مجلات نمایه شده در پایگاه ISC

به استحضار پژوهشگران محترم می رساند از ابتدای دی ماه، داده های استنادی سال 1395-2016 مجله ها در سامانه نشریات علمی در پایگاه ISC به صورت ناقص بروز رسانی شده و در دسترس کاربران قرار گرفته است. این موضوع باعث اختلال در روند اعتبارسنجی مجله های نمایه شده ی پایگاه ISC در سامانه پژوهشی دانشگاه شده است به گونه ای که امکان اعتبارسنجی کامل این دسته از مجلات تا تکمیل فرآیند بروز رسانی داده ها از سوی پایگاه مذکور، امکان پذیر نمی باشد. اطلاعات تکمیلی در این خصوص به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.


واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

تاریخ انتشار

01/15/2019

تصویر خبر

پیوست: