پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: برقراری مجدد دسترسی به نرم افزار کتابخانه ای

عنوان

برقراری مجدد دسترسی به نرم افزار کتابخانه ای


قابل توجه اعضاء و مراجعین محترم کتابخانه، بدینوسیله به اطلاع می رساند، دسترسی به پرتال و نرم افزار کتابخانه های دانشگاه شاهد در تاریخ 1396/09/27 برقرار گردیده است و لذا ارائه ی کلیه ی خدمات کتابخانه ای از قبیل تمدید، تسویه حساب، امانت و ... طبق روال قبل امکان پذیر می باشد.

تاریخ انتشار

12/18/2017

تصویر خبر

پیوست: