پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: اختلال در دسترسی به پرتال و نرم افزار کتابخانه ها

عنوان

اختلال در دسترسی به پرتال و نرم افزار کتابخانه ها


قابل توجه اعضاء و مراجعین محترم کتابخانه، بدینوسیله به اطلاع می رساند، دسترسی به پرتال و نرم افزار کتابخانه های دانشگاه شاهد به دلیل اختلال در سرور تا اطلاع ثانوی برقرار نمی باشد. لذا ارائه ی کلیه ی خدمات کتابخانه ای از قبیل تمدید، تسویه حساب، امانت و ... امکان پذیر نمی باشد.

در صورت بر طرف شدن مشکلات مذکور اطلاعیه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

تاریخ انتشار

12/17/2017

تصویر خبر

پیوست: