پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: برگزاری مجدد آخرین دوره از کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه و خدمات آن برای دانشجویان ورودی جدید

عنوان

برگزاری مجدد آخرین دوره از کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه و خدمات آن برای دانشجویان ورودی جدید


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه در نظر دارد به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با کتابخانه های دانشگاه و خدمات آنها و همچنین استفاده از منابع علمی، آخرین دوره ازکارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و خدمات آن را برگزار نماید. لذا با توجه به اهمیت آشنایی با سیستم کتابخانه ای دانشگاه، شرکت در کارگاه های مذکور برای کلیه دانشجویان ورودی جدید الزامی می باشد و آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیلی از شرکت در این کارگاه امتناع نمایند، امکان عضویت در کتابخانه های دانشگاه را از دست خواهند داد.

اطلاعات مربوط به مکان و زمان برگزاری کارگاه:

​روز و تاریخ تشکیل کارگاه ساعات تشکیل کارگاه​ ​ ​مکان برگزاری کارگاه
 شنبه (96/09/11) 12-10 ​دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن اجتماعات
 شرکت در این کارگاه ها برای کلیه دانشجویان آزاد است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به کتابخانه دانشکده مراجعه گردد.


تاریخ انتشار

11/21/2017

تصویر خبر

پیوست: