پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی مگیران (Magiran)

عنوان

برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی مگیران (Magiran)

به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد می رساند، با تلاش های صورت گرفته امکان دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی مگیران (Magiran) فراهم شده است. لذا علاقمندان برای دسترسی به این پایگاه اطلاعاتی می توانند در دانشگاه و از طریق لینک زیر اقدام نمایند.


لینک دسترسی:

تاریخ انتشار

10/03/2017

تصویر خبر

پیوست: