پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: قطع دسترسی موقت به پایگاه مگیران (Magiran)

عنوان

قطع دسترسی موقت به پایگاه مگیران (Magiran)

به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد می رساند با توجه به قطع موقت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی مگیران ( Magiran)، در صورت نیاز به دریافت مقالات فارسی می توانید به پایگاه های زیر مراجعه فرمایید:تاریخ انتشار

3/02/1396

تصویر خبر

پیوست: