پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی استان

عنوان

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی استان

​با سلام 

ضمن آرزوی توفیق روز افزون: با عنایت به فرارسیدن روز "کتاب، کتابخوانی، کتابدار" دوشنبه مورخ 95/08/24 مقارن با بزرگداشت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی: بدین وسیله باستحضار می رساند اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران در نظر دارد نسبت به امکان عضویت رایگان کلیه کارکنان دستگاه های دولتی در کتابخانه های عمومی استان اقدام نماید. لذا همکاران محترم می توانند جهت عضویت رایگان، به یکی از کتابخانه های عمومی استان مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار

11/14/2016

تصویر خبر

پیوست: