پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: اطلاع رسانی در خصوص تعطیلات تابستانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی

عنوان

اطلاع رسانی در خصوص تعطیلات تابستانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی
 
به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی می رساند، با توجه به در پیش بودن تعطیلات تابستانی دانشگاه، از تاریخ 1395/05/02 لغایت 1395/05/09 و تاریخ 1395/05/16 لغایت 1395/05/29 واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی تعطیل می باشد.
 

تاریخ انتشار

29/04/1395

تصویر خبر

پیوست: